Urząd Gminy Pęczniew

 
 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzien 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:11:45.
 
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:12:18.
 
 Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:12:49.
 
 Informacja dodatkowa - 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:13:12.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:13:12
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak