5. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.

 
 Zawiadomienie znak IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO.1 z dnia 24.08.2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-08-31 12:47:59.
 
 Obwieszenie znak IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO.1 z dnia 27.10.2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-10-27 10:48:10.
 
 Obwieszenie znak IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO z dnia 29.11.2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:42:16.
 
  Zawiadomienie znak IGŚRI.6220.5.2016.ŚWO z dnia 29.12.2016 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:43:23.
 
 Informacja znak: IGŚRI.6220.5.2016.2017.ŚWO.1 z dnia 04.01.2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:27:49.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:27:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak