3. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.

 
 Zawiadomienie znak: IGŚRI.6220.3.2016.ŚWO

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-05-23 15:14:37.
 
 Informacja znak: IGŚRI.6220.3.2016.2017.ŚWO.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:50:32.
 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 lutego 2017 r., znak: IGŚRI.6220.3.2016.2017.ŚWO.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-02 14:00:40 | Data modyfikacji: 2017-02-02 14:01:03.
Data wprowadzenia: 2017-02-02 14:00:40
Data modyfikacji: 2017-02-02 14:01:03
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak