L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe55041
2Przetarg nieograniczony28023
3Przetrag ograniczony22958
4Informacje bieżące9318
5Sprzedaż mienia gminnego6802
6Oświadczenia majątkowe5401
7Obwieszczenia5272
8Urząd Gminy5257
9Dane4854
10Gmina4472
11Budżet4263
12Uchwały Rady4242
13Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew4141
14Podatki i opłaty4120
15Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew3916
16Zagospod. przestrzenne3910
17Rada3902
18Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych3819
19Wójt3767
20Jednostki organizacyjne3616
21Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej3606
22Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?3552
23Decyzje środowiskowe-2016 r. 3485
24Komisje Rady3220
25Mienie gminy3114
26Wybory Prezydenta RP 20153052
27Radni Rady Gminy Pęczniew3037
28Gminna Biblioteka Publiczna3016
29Statut Gminy3001
30Regionalny Program Operacyjny WŁ2955
31Decyzje środowiskowe-2014 r.2951
32Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2942
33Publicznie Dostępny Wykaz Danych2940
34Jednostki pomocnicze2928
35Wyszukiwarka2905
36Pożytek publiczny2895
37Organizacja Urzędu Gminy2888
38Redakcja Biuletynu2843
39Stowarzyszenia i Związki 2835
40WFOŚiGW w Łodzi2829
41Pracownicy Urzędu Gminy2827
42Informacje nieudostępnione2820
43Sprawozdania budżetowe2798
44Instrukcja obsługi2796
45Decyzje środowiskowe-2015 r.2794
46Wybory Parlamentarne 20152791
47Prawo2784
48Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20182782
49Programy2774
50Projekt "Przedszkole równych szans"2761
51Elektroniczna Skrzynka Podawcza2757
52Programy2749
53Rejestr działalności regulowanej2664
54Kontrole wewnętrzne2643
55Zgromadzenia2622
56Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20142617
57Referendum ogólnokrajowe2616
58Decyzje środowiskowe-2013 r.2601
59Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2567
60Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską2566
61Decyzje środowiskowe-2012 r.2539
62 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs2528
63Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2507
64Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.2491
65Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2489
66Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.2465
67Archiwum2448
68Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2439
69Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2420
70Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2413
71Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2407
72Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2406
73Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.2402
74Szkoły2371
75Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2360
76Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2336
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2322
78Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.2271
79Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2234
80Urszula Miłosz - Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego2221
81Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus2207
82Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.2201
83Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2195
84Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2188
85Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.2173
86Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2168
87Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2148
88Wybory Samorządowe 20182133
89Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2124
90Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2124
91Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2123
92Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).2123
93Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2120
94XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2119
95Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2117
96Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2117
97Decyzje środowiskowe-2017 r. 2109
98Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2107
99Pożytek publiczny - 2015 rok. 2101
100X Sesja Rady Gminy Pęczniew2100
101Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 2099
102Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2099
103Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.2089
104Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku2088
105XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2082
106Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2078
107Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2076
108Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.2074
109Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2073
110IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2072
111Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2068
112Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2064
113V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2062
114Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2058
115Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 2053
116III Sesja Rady Gminy Pęczniew2048
117 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2046
118..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska2045
119Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.2045
120Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.2041
121XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2039
122Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2039
123Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232038
124XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2036
1252014 r.2036
126Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2033
127Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.2033
128Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.2031
129VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2026
130Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2024
131VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2023
132Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 2023
133XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2019
134XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew2015
135Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2009
136I Regionalne Święto Ryby2002
137Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.2000
1381. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2000
139Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2000
140 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2000
141Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.1999
142Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.1998
143Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1997
144XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1996
145Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1991
146Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.1991
147Statut Urzędu Gminy1990
148Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.1985
149Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1982
150XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1982
151XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1977
152Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1970
153II Sesja Rady Gminy Pęczniew1963
154Kazimierz Gwizdalski - Stanowisko ds. Wojskowych i obrony cywilnej1961
155Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 1959
156Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 1955
157XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1954
158Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1954
159Ewidencje i rejestry1954
160Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 1953
161Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.1952
162Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.1948
163XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1944
164XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1943
165Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 1942
166Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1942
167XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1940
168Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej1933
169 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1931
170Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.1931
171Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.1928
172Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.1926
173XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1924
174XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1923
175Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew1920
176Stawki podatków na 2016 rok1919
177XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1916
178Renata Nowak - Kierownik USC1916
179Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1915
180Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej1914
181XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1910
182XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1906
183XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1903
184Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1898
185XX Sesja Rady Gminy Pęczniew1896
186XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1894
187XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1883
188XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1883
189I Sesja Rady Gminy Pęczniew1881
190XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1866
191VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1865
192XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1864
1933. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie1855
194Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1849
195XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1846
196XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1839
197XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1831
198XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1830
199Rolnictwo i ochrona środowiska1828
200Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1823
201XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1822
202Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych1821
203Marcin Janiak- Wójt Gminy1815
204Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1805
205XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1802
206XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1797
207Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.1790
208Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1790
209Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny1788
210XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1785
211XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1785
212Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1784
213XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1783
2141. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1781
215IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1769
216Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1759
217Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1755
218XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1754
219Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1747
220XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1745
2212015 r.1745
222Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1743
223Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1737
224Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1736
225Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1727
226XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1723
227Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny1721
228Stawki podatków na 2015 rok1720
229Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1714
230Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1709
231Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1708
232V Sesja Rady Gminy Pęczniew1703
233Stawki podatków na 2014 rok1693
234IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1691
235Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1690
236Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1690
237Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1688
238III Sesja Rady Gminy Pęczniew1686
239Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1680
240Pożytek publiczny - 2013 rok.1679
2416. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 1675
242Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1673
243Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1664
244Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1661
245Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1661
246XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1660
247Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1655
248 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1652
249 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku1641
2501. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1641
251Pożytek publiczny - 2016 rok.1638
252Pożytek publiczny - 2014 rok.1638
253Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1635
254Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1627
255Janusz Byczyński - Radca Prawny1620
256PRZYRODA1618
257Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1617
258HISTORIA1617
259 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1616
2604. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1611
261Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1611
2623. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1610
263Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1609
264VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1605
265Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1596
266 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1595
267XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1591
2682. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1590
269Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1589
270Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1583
271II Sesja Rady Gminy Pęczniew1582
272Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 1578
273XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1577
2745. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1574
2751. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1570
2763. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1570
2772012 r.1569
278Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1567
279XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1566
280Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1562
2812. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1558
282Rejestry1557
2837. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11555
284 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1548
2852013 r.1546
2864. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1545
2871. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1544
288Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 1529
289Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1526
2905. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1520
291XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1517
292XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1513
293Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1506
294XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1504
295Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1494
296XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1490
297XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1488
298Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1484
299XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1484
3002. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1484
301Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1477
302Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1471
303Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1464
304Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1463
305Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1459
306Stawki podatków na 2012 rok1453
307Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1443
308XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1436
309XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1436
310XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1435
311XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1435
312X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1434
313Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku1430
314Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1425
315XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1424
316Stawki podatków na 2017 rok 1393
317Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1386
318Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).1356
319Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku1344
320Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1326
321Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 1311
322Pożytek publiczny - 2017 rok.1289
323XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1247
324XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1241
325Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1235
3262003r.1231
327XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1204
328Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.1202
329XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1190
3302002r.1188
3311. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1178
3322017 r.1072
333Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1068
334XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1060
3352016 r.1022
336XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1019
337Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..979
338Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.976
339Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”954
340Pożytek publiczny - 2018 rok.819
341 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 809
342XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 688
343XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 668
344XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 517
345XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 515
346XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 495
347Ochrona danych osobowych490
348Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 457
349Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.448
350Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy425
351Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 390
352Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.343
353Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.341
3542018 r.334
355XL Sesja Rady Gminy Pęczniew301
356Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 296
357Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.290
358XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew253
359 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew246
360Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,104
361Kadencja 2018-202395
362Komunikaty85
363Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,82
364Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.80
365Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.74
366Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-202363
367Pożytek publiczny - 2019 rok.62
368Kadencja 2014-201860
369 I Sesja Rady Gminy Pęczniew56
370Komisja skarg, wniosków i petycji46
371Komunikaty39
372Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa38
373Komisja do spraw społecznych i budżetu36
374Komisja Rewizyjna32
375II Sesja Rady Gminy Pęczniew 30
376Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,23