L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe41716
2Przetarg nieograniczony21347
3Przetrag ograniczony17284
4Informacje bieżące7573
5Sprzedaż mienia gminnego4126
6Urząd Gminy4121
7Oświadczenia majątkowe3889
8Obwieszczenia3762
9Dane3760
10Gmina3510
11Podatki i opłaty3180
12Uchwały Rady3167
13Budżet3151
14Zagospod. przestrzenne3061
15Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew2943
16Rada2926
17Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych2896
18Wójt2845
19Jednostki organizacyjne2712
20Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?2697
21Decyzje środowiskowe-2016 r. 2669
22Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2541
23Komisje Rady2384
24Mienie gminy2351
25Sesje Rady2325
26Organizacja Urzędu Gminy2312
27Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew2250
28Radni Rady Gminy Pęczniew2243
29Statut Gminy2224
30Gminna Biblioteka Publiczna2202
31Decyzje środowiskowe-2014 r.2191
32Wybory Prezydenta RP 20152187
33Wyszukiwarka2180
34Regionalny Program Operacyjny WŁ2179
35Jednostki pomocnicze2137
36Redakcja Biuletynu2132
37Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2123
38Publicznie Dostępny Wykaz Danych2117
39Decyzje środowiskowe-2015 r.2087
40Informacje nieudostępnione2087
41Pracownicy Urzędu Gminy2084
42Projekt "Przedszkole równych szans"2082
43Stowarzyszenia i Związki 2069
44Pożytek publiczny2057
45Wybory Parlamentarne 20152053
46WFOŚiGW w Łodzi2048
47Instrukcja obsługi2046
48Programy2012
49Prawo2005
50Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20182004
51Elektroniczna Skrzynka Podawcza1989
52Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20141987
53Programy1968
54Sprawozdania budżetowe1945
55Referendum ogólnokrajowe1936
56Zgromadzenia1853
57Rejestr działalności regulowanej1852
58Decyzje środowiskowe-2013 r.1846
59Szkoły1832
60Kontrole wewnętrzne1826
61Decyzje środowiskowe-2012 r.1814
62Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1755
63 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs1733
64Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską1711
65Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1708
66Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1705
67Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1697
68Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1691
69Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.1674
70Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1663
71Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.1662
72Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1640
73Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1636
74Archiwum1635
75Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1632
76Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.1616
77Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.1616
78Urszula Miłosz - Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego1612
79Pożytek publiczny - 2015 rok. 1598
80XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1592
81Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1585
82Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.1575
83Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 1555
84IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1554
85XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1543
86Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.1540
87Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.1528
88Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku1524
89Statut Urzędu Gminy1519
90XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1514
91VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1513
92XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1510
93Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1508
94V Sesja Rady Gminy Pęczniew 1502
95Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku1497
96Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.1497
97Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1497
98VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1496
99Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus1491
100 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew1490
101..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska1482
102Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.1479
103Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1470
104Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.1470
105Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.1469
106XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1468
107XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1467
108Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.1464
109Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1464
110 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1462
111Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....1451
112X Sesja Rady Gminy Pęczniew1451
113Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).1451
114Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1450
115Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1450
116Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 1448
1171. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.1447
118XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1440
119Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 1439
120Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.1436
121III Sesja Rady Gminy Pęczniew1435
122Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1434
123Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 1434
124XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1431
125II Sesja Rady Gminy Pęczniew1428
126XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1420
127Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 1413
128XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1413
129Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.1406
130Ewidencje i rejestry1405
131XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1404
132XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1402
133I Regionalne Święto Ryby1402
134XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1401
135XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1400
136Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 1400
137XX Sesja Rady Gminy Pęczniew1397
138Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1396
139XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1392
140Kazimierz Gwizdalski - Stanowisko ds. Wojskowych i obrony cywilnej1391
141Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 231390
142Renata Nowak - Kierownik USC1390
143Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1389
144Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej1389
145Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej1389
146Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.1388
147VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1385
148Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1385
149 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1383
150Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1383
151XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1378
152XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1378
153Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.1375
154Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1375
155Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 1374
156Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.1373
157Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.1373
158Stawki podatków na 2016 rok1369
159Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1369
160XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1368
161Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1368
162Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.1368
163Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1368
164XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1364
165I Sesja Rady Gminy Pęczniew1362
166Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1362
167XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1361
168Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.1356
169Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1349
170XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1349
171XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1348
172Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1347
173XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1346
1742014 r.1346
175XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1345
176Rolnictwo i ochrona środowiska1341
177Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.1338
178Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1335
179Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1334
180Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych1334
181Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.1331
182XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1330
183XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1328
184Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.1327
185Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1327
186Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1325
187Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.1325
188Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 1325
189Marcin Janiak- Wójt Gminy1323
190Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1322
191Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.1310
192Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.1308
1933. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie1307
194Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1306
195XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1305
196XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1302
1971. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1298
198Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.1296
199Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1294
200Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1293
201Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny1292
202XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1290
203Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew1288
204XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1288
205XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1283
206Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1283
207XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1279
208Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1273
209Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1269
210XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1264
211XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1264
212XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1259
213Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1259
214XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1257
2152015 r.1257
216Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1252
217Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1244
218Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1243
219Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1241
220Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1239
221Decyzje środowiskowe-2017 r. 1237
222Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1227
223Stawki podatków na 2015 rok1226
224IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1222
225Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1210
226Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1207
227Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny1205
228XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1205
229Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1205
230 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1203
231Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1202
232IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1202
233Pożytek publiczny - 2013 rok.1194
234V Sesja Rady Gminy Pęczniew1194
235III Sesja Rady Gminy Pęczniew1192
236Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1191
237Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1185
238Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1178
239Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1176
240Stawki podatków na 2014 rok1175
241Pożytek publiczny - 2014 rok.1173
242Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1170
2431. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1168
244Pożytek publiczny - 2016 rok.1163
2456. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 1161
246XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1160
247Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1159
248Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1152
249Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1151
250 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1150
251Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1137
252XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1134
253Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1132
254Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1131
255Janusz Byczyński - Radca Prawny1128
256 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku1120
257PRZYRODA1119
2582012 r.1114
259Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1110
260 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1110
261Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1109
2623. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1105
2632. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1103
2645. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1098
2654. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1097
2661. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1094
2671. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1090
268Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.1090
269HISTORIA1088
270II Sesja Rady Gminy Pęczniew1087
2712. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1087
272Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1086
2737. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11080
274VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1078
2753. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1075
276Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1074
277XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1070
278 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1064
279XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1061
280Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1057
2812013 r.1052
2824. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1051
283XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1045
284XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1032
285Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1031
286Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1021
287Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1016
288Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1014
289Stawki podatków na 2012 rok1014
290Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1012
2915. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1010
292XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1008
293XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew992
294Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...986
295X Sesja Rady Gminy Pęczniew 984
2962. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.983
297Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...982
298Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...969
299Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 964
300XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 956
301XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 939
302XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 924
303XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew915
304XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 914
305Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.896
306XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew890
3072003r.872
308Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.861
309Rejestry860
310Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.852
311Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.827
3122002r.823
313Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.808
314Pożytek publiczny - 2017 rok.808
315Stawki podatków na 2017 rok 777
316Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 774
317Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 774
318XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew773
319Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 760
320XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew732
321Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).719
322Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku703
323XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 679
324XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 666
3251. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.644
326Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.620
327Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.611
328XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 610
329Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.592
3302016 r.505
3312017 r.492
332XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 489
333Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..481
334Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”420
335Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.359
336Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.324
337Pożytek publiczny - 2018 rok.267
338XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew260
339 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 153
340XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 149
341Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 120
342XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 117
343XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 100
344XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 99
345XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 97