L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe59937
2Przetarg nieograniczony30335
3Plany zamówień publicznych24924
4Informacje bieżące9970
5Sprzedaż mienia gminnego7784
6Oświadczenia majątkowe5967
7Obwieszczenia5791
8Urząd Gminy5756
9Dane5231
10Gmina4889
11Uchwały Rady4825
12Budżet4697
13Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych4582
14Podatki i opłaty4536
15Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew4455
16Rada4303
17Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew4301
18Zagospod. przestrzenne4254
19Wójt4118
20Jednostki organizacyjne3942
21Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej3942
22Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?3891
23Decyzje środowiskowe-2016 r. 3768
24Komisje Rady3558
25Mienie gminy3419
26Wybory Prezydenta RP 20153319
27Radni Rady Gminy Pęczniew3318
28Statut Gminy3305
29Jednostki pomocnicze3285
30Gminna Biblioteka Publiczna3246
31Regionalny Program Operacyjny WŁ3246
32Decyzje środowiskowe-2014 r.3244
33Wyszukiwarka3221
34Publicznie Dostępny Wykaz Danych3215
35Pożytek publiczny3201
36Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3178
37WFOŚiGW w Łodzi3143
38Organizacja Urzędu Gminy3136
39Redakcja Biuletynu3128
40Informacje nieudostępnione3122
41Stowarzyszenia i Związki 3117
42Sprawozdania budżetowe3116
43Pracownicy Urzędu Gminy3111
44Instrukcja obsługi3086
45Wybory Parlamentarne 20153079
46Decyzje środowiskowe-2015 r.3072
47Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20183065
48Prawo3059
49Programy3053
50Programy3042
51Elektroniczna Skrzynka Podawcza3034
52Projekt "Przedszkole równych szans"3031
53Wybory Samorządowe 20183004
54Kontrole wewnętrzne2970
55Rejestr działalności regulowanej2963
56Referendum ogólnokrajowe2882
57Decyzje środowiskowe-2013 r.2858
58Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską2849
59Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20142802
60Decyzje środowiskowe-2012 r.2798
61Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2795
62Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.2760
63 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs2759
64Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2751
65Archiwum2740
66Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2740
67Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2698
68Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.2693
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2668
70Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2661
71Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2656
72Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.2651
73Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2624
74Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2599
75Szkoły2586
76Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2573
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2572
78Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.2485
79Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2470
80Decyzje środowiskowe-2017 r. 2462
81....................- Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego2448
82Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus2444
83Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.2444
84Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2416
85Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2406
86Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2404
87Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.2397
88Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2375
89Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2370
90Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.2354
91Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2338
92Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2336
93Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2328
94Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2323
95Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2322
96Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).2322
97Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2321
98Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2315
99Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2314
100Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2313
101Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 2309
102Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2301
103Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.2301
104Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2299
105Pożytek publiczny - 2015 rok. 2296
106Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2295
107Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku2291
108Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 2290
109X Sesja Rady Gminy Pęczniew2284
110Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2282
111XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2277
112Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.2270
113XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2265
114Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.2258
115I Regionalne Święto Ryby2256
116IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2254
117III Sesja Rady Gminy Pęczniew2253
118Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2251
119Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.2250
120Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2248
121 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2243
122Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2233
123Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.2231
124XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2230
125Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232229
126Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.2228
127V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2227
128..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska2225
129XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2225
130Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2225
131XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2222
132XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew2222
133VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2216
134Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.2214
135Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.2212
136Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2211
137Statut Urzędu Gminy2209
1382014 r.2206
139Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.2205
140Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 2204
141VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2199
142Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2196
143Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2191
144Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2190
145 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2186
1461. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2183
147Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2180
148Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.2178
149Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 2174
150XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2172
151Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.2170
152Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2165
153Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.2159
154XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2157
155Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2155
156XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2153
157Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 2151
158II Sesja Rady Gminy Pęczniew2148
159Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 2144
160Ewidencje i rejestry2142
161Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 2140
162Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.2137
163Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.2136
164Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i obrony cywilnej2133
165Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej2133
166XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2132
167XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2129
168Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.2127
169Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew2125
170Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2122
171XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2118
172XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2117
173XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2116
174XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew2115
175Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej2114
176Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2102
177 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2097
178XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2095
179Renata Nowak - Kierownik USC2091
180Stawki podatków na 2016 rok2091
181XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2077
182XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2077
183XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2073
184XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2072
185XX Sesja Rady Gminy Pęczniew2070
186XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2068
187XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2068
188I Sesja Rady Gminy Pęczniew2067
189Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2065
190Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.2060
191XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2053
192VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2046
1933. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie2043
194XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2035
195XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2030
196XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2026
197Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych2019
198Rolnictwo i ochrona środowiska2015
199Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny2013
200Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2004
201Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny2003
202XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2000
203XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1998
204Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1996
205XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1992
206XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1990
207Marcin Janiak- Wójt Gminy1987
208XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1982
209XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1980
210Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1977
2111. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1975
212XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1964
213Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1962
214IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1961
215XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1955
216XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1949
217Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1946
218Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1941
2192015 r.1938
220Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1933
221Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku1928
222XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1927
223Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1924
224Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1923
225Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1920
226Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1913
227XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1909
228Stawki podatków na 2015 rok1908
229Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1905
230Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1898
231Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1889
232IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1888
233V Sesja Rady Gminy Pęczniew1885
234Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1883
235Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1880
236Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1872
237Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1868
2386. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 1867
239Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1862
240Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 1859
241Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1858
242III Sesja Rady Gminy Pęczniew1857
243Stawki podatków na 2014 rok1856
244XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1852
245Pożytek publiczny - 2013 rok.1851
246 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1851
247Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1847
248 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku1845
249Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1843
250Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1842
251Rejestry1834
252Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1830
253Pożytek publiczny - 2016 rok.1829
254Pożytek publiczny - 2014 rok.1829
255Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1820
256Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1814
2571. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1811
258PRZYRODA1810
259Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1807
260Janusz Byczyński - Radca Prawny1804
261HISTORIA1801
2624. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1800
263VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1800
264Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1799
265Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1798
266 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1798
267Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1791
2683. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1781
269Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1781
270II Sesja Rady Gminy Pęczniew1780
271Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1778
2725. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1775
273Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 1774
274 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1769
275XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1767
276Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1765
2773. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1764
2782. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1763
279XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1763
2802012 r.1759
2812. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1751
282Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1751
2832013 r.1745
284XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1744
285 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1739
2864. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1737
2871. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1735
2887. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11726
2891. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1723
290Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 1720
291Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1716
292XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1709
293XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1707
294Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1701
295XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1701
296Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1699
297Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1685
298XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1683
2995. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1679
300XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1676
301XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1671
3022. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1668
303Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1662
304Stawki podatków na 2012 rok1656
305Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1654
306Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1653
307Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1649
308Stawki podatków na 2017 rok 1642
309Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1637
310XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1635
311XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1630
312XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1629
313Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1628
314X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1614
315XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1613
316XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1603
317Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).1597
318Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1573
319Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku1559
320Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1548
321Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1519
322XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1464
323Pożytek publiczny - 2017 rok.1463
324XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1449
325Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.1428
326XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1404
327XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1401
3282003r.1386
329XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1379
3301. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1374
3312002r.1337
332Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1328
3332017 r.1285
334Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1256
335XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1230
3362016 r.1227
337Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..1172
338Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”1130
339 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 1127
340Pożytek publiczny - 2018 rok.1036
341XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 924
342XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 896
343Ochrona danych osobowych781
344XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 699
345XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 692
346XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 682
347Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 672
348Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.639
349Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy597
350Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 583
3512018 r.569
352Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.555
353Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.540
354XL Sesja Rady Gminy Pęczniew508
355Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 504
356Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.442
357 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew439
358XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew436
359Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023368
360Kadencja 2018-2023305
361Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,281
362Komunikaty280
363Komunikaty271
364Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,266
365Kadencja 2014-2018251
366II Sesja Rady Gminy Pęczniew 250
367Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,245
368Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,243
369Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.241
370Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.239
371 I Sesja Rady Gminy Pęczniew220
372Pożytek publiczny - 2019 rok.213
373Komisja skarg, wniosków i petycji210
374Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa198
375Komisja Rewizyjna188
376Komisja do spraw społecznych i budżetu184
377Komunikaty180
378Komunikaty161
379Komunikaty150
380Konsultacje społeczne121
381Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019114
382Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."100
383III Sesja Rady Gminy Pęczniew 96
384 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 89
385Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.78
386XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew73
387Stawki podatków na 2019 rok 72
388V Sesja Rady Gminy Pęczniew 71
389Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 61
390XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew58
391XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew57
392XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew57
393 Stawki podatków na 2018 rok 56
394L Sesja Rady Gminy Pęczniew55
395XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew53
396XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew53
397 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew52
398XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew50
399XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew49