L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe52307
2Przetarg nieograniczony26597
3Przetrag ograniczony21841
4Informacje bieżące8926
5Sprzedaż mienia gminnego6175
6Oświadczenia majątkowe5047
7Urząd Gminy4988
8Obwieszczenia4938
9Dane4626
10Gmina4256
11Budżet4012
12Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew3930
13Uchwały Rady3928
14Podatki i opłaty3885
15Zagospod. przestrzenne3728
16Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew3700
17Rada3611
18Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych3579
19Wójt3563
20Jednostki organizacyjne3427
21Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej3383
22Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?3379
23Decyzje środowiskowe-2016 r. 3322
24Komisje Rady2992
25Mienie gminy2941
26Sesje Rady2905
27Gminna Biblioteka Publiczna2862
28Radni Rady Gminy Pęczniew2856
29Wybory Prezydenta RP 20152841
30Statut Gminy2817
31Decyzje środowiskowe-2014 r.2772
32Organizacja Urzędu Gminy2765
33Regionalny Program Operacyjny WŁ2759
34Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2752
35Jednostki pomocnicze2745
36Wyszukiwarka2729
37Publicznie Dostępny Wykaz Danych2726
38Pożytek publiczny2699
39Pracownicy Urzędu Gminy2684
40Redakcja Biuletynu2674
41Stowarzyszenia i Związki 2665
42Informacje nieudostępnione2663
43WFOŚiGW w Łodzi2642
44Decyzje środowiskowe-2015 r.2630
45Wybory Parlamentarne 20152629
46Instrukcja obsługi2628
47Projekt "Przedszkole równych szans"2614
48Prawo2590
49Programy2573
50Programy2563
51Sprawozdania budżetowe2556
52Elektroniczna Skrzynka Podawcza2548
53Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20182542
54Referendum ogólnokrajowe2463
55Rejestr działalności regulowanej2455
56Kontrole wewnętrzne2446
57Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20142444
58Zgromadzenia2413
59Decyzje środowiskowe-2013 r.2410
60Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2377
61Decyzje środowiskowe-2012 r.2375
62Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską2372
63 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs2372
64Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2328
65Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.2323
66Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2311
67Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.2285
68Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2284
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2267
70Archiwum2265
71Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2264
72Szkoły2244
73Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.2237
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2225
75Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2225
76Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2212
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2194
78Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2168
79Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.2110
80Urszula Miłosz - Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego2089
81Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2060
82Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2057
83Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.2047
84Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2046
85Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus2039
86Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.2036
87Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2028
88XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2024
89Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).1994
90Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1985
91Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1983
92X Sesja Rady Gminy Pęczniew1982
93Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1982
94IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1979
95Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 1967
96Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1965
97XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1962
98Pożytek publiczny - 2015 rok. 1961
99Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.1960
100Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 1959
101Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.1957
102Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1955
103V Sesja Rady Gminy Pęczniew 1955
104Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1946
105XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1944
106Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku1942
107Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1935
108Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....1927
109..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska1926
110Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1926
111Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.1923
112Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 231917
1132014 r.1916
114III Sesja Rady Gminy Pęczniew1914
115Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1914
116VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1913
117Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.1912
118 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1910
119VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1908
120Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku1908
121Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1905
122XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1905
123Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.1904
124Decyzje środowiskowe-2017 r. 1897
125Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.1894
126Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1893
127Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.1890
128 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew1886
129Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1886
130XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1885
131Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 1883
132XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1883
133Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1879
134Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.1878
135Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1874
136Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.1871
1371. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.1870
138Statut Urzędu Gminy1869
139Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1861
140Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 1861
141Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1860
142Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.1858
143Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1857
144XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1853
145Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.1850
146XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1850
147Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1848
148Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1848
149Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.1847
150XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1842
151Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.1840
152I Regionalne Święto Ryby1840
153XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1840
154II Sesja Rady Gminy Pęczniew1839
155Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 1831
156Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 1831
157Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.1830
158Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 1823
159XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1821
160XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1818
161Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.1818
162XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1817
163Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1815
164Ewidencje i rejestry1815
165Kazimierz Gwizdalski - Stanowisko ds. Wojskowych i obrony cywilnej1812
166Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1808
167Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 1806
168Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej1804
169XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1803
170Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1803
171Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.1800
172Renata Nowak - Kierownik USC1794
173XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1794
174Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.1793
175Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej1792
176Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.1790
177XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1790
178 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1787
179XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1787
180Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew1782
181XX Sesja Rady Gminy Pęczniew1781
182I Sesja Rady Gminy Pęczniew1780
183XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1773
184XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1772
185Stawki podatków na 2016 rok1770
186XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1762
187VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1761
188XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1758
189XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1752
190XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1746
191XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1745
192XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1743
1933. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie1742
194Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1741
195XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1729
196XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1725
197XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1718
198Rolnictwo i ochrona środowiska1709
199Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1707
200Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych1706
201XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1704
202Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1701
203Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1695
204Marcin Janiak- Wójt Gminy1687
205XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1686
206Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1678
207XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1672
208XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1662
209XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1660
210Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny1659
211Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1651
212XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1648
213Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1645
2141. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1645
215XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1640
216IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1634
217Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.1632
218Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1630
219XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1628
2202015 r.1622
221Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1622
222Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1615
223Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1611
224Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1611
225Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1603
226Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1603
227Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny1600
228Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1600
229Stawki podatków na 2015 rok1596
230IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1596
231V Sesja Rady Gminy Pęczniew1589
232Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1588
233XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1584
234Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1575
235Pożytek publiczny - 2013 rok.1575
236Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1571
2376. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 1570
238Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1551
239III Sesja Rady Gminy Pęczniew1550
240Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1549
241XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1546
242 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1542
243Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1541
244Stawki podatków na 2014 rok1540
245Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1537
246Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1536
247Janusz Byczyński - Radca Prawny1532
2481. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1530
249Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1530
250Pożytek publiczny - 2014 rok.1528
251Pożytek publiczny - 2016 rok.1525
252Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1520
253 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku1514
254 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1501
255XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1497
256PRZYRODA1496
257HISTORIA1496
258Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1490
259Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1485
260Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1484
2614. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1484
262Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1480
263Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1480
264Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1477
265Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1477
2662012 r.1472
2672. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1469
2683. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1468
269XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1460
270Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 1460
271Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1459
2722. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1457
2733. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1453
274VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1451
2757. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11447
2765. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1447
277 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1437
278II Sesja Rady Gminy Pęczniew1436
2791. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1434
2801. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1431
2814. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1428
282Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1425
283XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1419
284XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1418
2852013 r.1415
286Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1405
287Rejestry1400
288Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1399
289 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1395
2905. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1389
291XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1388
292Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1385
293XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1375
294XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1370
2952. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1366
296Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1362
297Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1361
298Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 1361
299XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1360
300Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1358
301Stawki podatków na 2012 rok1347
302XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1345
303Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1336
304Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1335
305X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1326
306XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1319
307XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1318
308XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1318
309Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1304
310XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1302
311Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1302
312Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1297
313Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1296
314XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1270
315Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1237
316Stawki podatków na 2017 rok 1235
317Wybory Samorządowe 20181207
318Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).1192
319Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku1174
320Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1172
321Pożytek publiczny - 2017 rok.1168
3222003r.1143
323XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1125
324XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1117
3252002r.1094
326Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1072
327XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1070
3281. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1056
329XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1053
330Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.1036
331Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 972
3322017 r.948
3332016 r.909
334Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.885
335XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 881
336XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew864
337Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..851
338Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.811
339Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”775
340Pożytek publiczny - 2018 rok.686
341 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 632
342XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 558
343XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 486
344XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 400
345XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 395
346XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 384
347Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku358
348Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.327
349Ochrona danych osobowych323
350Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy312
351Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 290
352Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 253
3532018 r.221
354Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.219
355Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.182
356XL Sesja Rady Gminy Pęczniew178
357Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 177
358Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.171
359 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew147
360XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew146