L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe38901
2Przetarg nieograniczony19564
3Przetrag ograniczony16066
4Informacje bieżące7113
5Urząd Gminy3737
6Sprzedaż mienia gminnego3614
7Oświadczenia majątkowe3558
8Dane3461
9Obwieszczenia3376
10Gmina3228
11Podatki i opłaty2892
12Uchwały Rady2884
13Budżet2807
14Zagospod. przestrzenne2803
15Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew2681
16Rada2649
17Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych2612
18Wójt2577
19Jednostki organizacyjne2486
20Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?2438
21Decyzje środowiskowe-2016 r. 2433
22Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2334
23Komisje Rady2144
24Mienie gminy2119
25Sesje Rady2111
26Organizacja Urzędu Gminy2070
27Radni Rady Gminy Pęczniew2042
28Gminna Biblioteka Publiczna2028
29Statut Gminy2000
30Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew1999
31Wyszukiwarka1965
32Regionalny Program Operacyjny WŁ1962
33Decyzje środowiskowe-2014 r.1962
34Redakcja Biuletynu1921
35Jednostki pomocnicze1916
36Wybory Prezydenta RP 20151910
37Pracownicy Urzędu Gminy1907
38Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1896
39Publicznie Dostępny Wykaz Danych1895
40Decyzje środowiskowe-2015 r.1882
41Projekt "Przedszkole równych szans"1876
42Informacje nieudostępnione1869
43WFOŚiGW w Łodzi1859
44Stowarzyszenia i Związki 1820
45Instrukcja obsługi1817
46Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20181808
47Wybory Parlamentarne 20151807
48Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20141792
49Programy1787
50Pożytek publiczny1786
51Prawo1783
52Elektroniczna Skrzynka Podawcza1742
53Programy1732
54Referendum ogólnokrajowe1721
55Sprawozdania budżetowe1708
56Szkoły1671
57Rejestr działalności regulowanej1637
58Decyzje środowiskowe-2013 r.1626
59Zgromadzenia1616
60Kontrole wewnętrzne1613
61Decyzje środowiskowe-2012 r.1610
62Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1539
63Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1534
64 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs1525
65Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1511
66Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1508
67Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską1506
68Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1494
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1478
70Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.1463
71Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1462
72Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.1451
73Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1436
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1430
75Pożytek publiczny - 2015 rok. 1429
76Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.1427
77Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.1426
78Urszula Miłosz - Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego1422
79Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.1421
80XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1410
81Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 1400
82Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1390
83Archiwum1384
84IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1374
85XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1370
86Statut Urzędu Gminy1369
87Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku1355
88Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.1353
89XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1348
90Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku1347
91V Sesja Rady Gminy Pęczniew 1343
92XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1336
93VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1333
94Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.1331
95VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1330
96Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1329
97XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1320
98Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.1320
99 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew1315
100Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus1314
101XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1313
1021. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.1308
103Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1308
104Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1306
105Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.1302
106..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska1300
107Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 1296
108Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.1296
109 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1294
110Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.1293
111Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 1291
112Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1291
113X Sesja Rady Gminy Pęczniew1291
114Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).1291
115XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1290
116Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1289
117Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....1282
118XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1277
119Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1274
120Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.1274
121Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 1264
122II Sesja Rady Gminy Pęczniew1264
123XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1263
124III Sesja Rady Gminy Pęczniew1260
125Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1259
126Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.1257
127Ewidencje i rejestry1252
128XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1247
129Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 1247
130XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1246
131XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1244
132I Regionalne Święto Ryby1242
133XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1241
134Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.1236
135XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1235
136Renata Nowak - Kierownik USC1235
137XX Sesja Rady Gminy Pęczniew1234
138XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1233
139Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1232
140Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej1227
141Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej1226
142Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1225
143Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 1225
144 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1222
145VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1222
146Kazimierz Gwizdalski - Stanowisko ds. Wojskowych i obrony cywilnej1220
147Stawki podatków na 2016 rok1218
148XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1217
149XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1217
150Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.1217
151XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1215
152Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 1211
153Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.1211
154Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 231210
155XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1210
156Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1206
157Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1206
158Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1205
159Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1204
160Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1203
161Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.1203
162Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1198
163I Sesja Rady Gminy Pęczniew1198
164Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.1198
165Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.1196
166Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.1195
167XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1195
168Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1194
169XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1193
170Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1193
171XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1193
172XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1192
173Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1189
174XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1187
175Marcin Janiak- Wójt Gminy1187
176XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1183
177Rolnictwo i ochrona środowiska1180
178Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1178
179Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.1174
180XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1172
181Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych1171
182XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1164
183Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1164
1842014 r.1163
185Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.1162
186XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1161
187Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1160
188Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.1160
189Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 1158
190Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1154
191Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.1154
192Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.1152
193Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1150
194Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.1148
195Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1145
196Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1142
197XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1142
198XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1142
1993. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie1140
200XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1138
201Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1137
202XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1137
203Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew1136
204Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1136
205Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.1135
2061. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1135
207Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny1131
208XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1127
209Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1127
210Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1121
211Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1120
212XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1113
213XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1111
214XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1110
215Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1100
2162015 r.1100
217Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1099
218Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1098
219Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1092
220Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1092
221 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1088
222IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1078
223Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1071
224Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1070
225Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1070
226Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1064
227Stawki podatków na 2015 rok1060
228XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1058
229Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1053
230V Sesja Rady Gminy Pęczniew1052
2311. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1050
232III Sesja Rady Gminy Pęczniew1047
233IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1047
234Pożytek publiczny - 2013 rok.1044
235Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1043
236Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny1041
237Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1038
238Pożytek publiczny - 2014 rok.1037
239Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1036
240Stawki podatków na 2014 rok1029
241Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1028
242Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1026
243XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1021
244Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1017
245Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1014
246Pożytek publiczny - 2016 rok.1012
247 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1009
248Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1008
249Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1007
250XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1005
251Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1003
2526. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 995
253Janusz Byczyński - Radca Prawny993
254 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew992
255Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.986
256PRZYRODA983
257 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku983
258Decyzje środowiskowe-2017 r. 981
259Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew975
2603. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.971
261II Sesja Rady Gminy Pęczniew970
2622. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.964
263Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.960
2645. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).959
2652012 r.957
2661. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.955
2671. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)953
2682. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.953
2694. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb951
270HISTORIA949
271VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 948
272 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.948
2737. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/1944
274Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.943
2753. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.933
276XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew932
277Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.932
278Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.927
2794. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).926
280XI Sesja Rady Gminy Pęczniew921
2812013 r.919
282Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.913
283XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 904
284Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 900
285Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.895
286Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.891
287XII Sesja Rady Gminy Pęczniew890
288Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 884
289XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 883
290Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.879
291Stawki podatków na 2012 rok873
292X Sesja Rady Gminy Pęczniew 863
2935. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.861
294XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew838
2952. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.837
296Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...830
297Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...825
298XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 813
299Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...809
300XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 805
301Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 789
302XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 783
303XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 782
3042003r.777
305XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew774
306XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew748
3072002r.743
308Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.733
309Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.712
310Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.710
311Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.676
312Pożytek publiczny - 2017 rok.670
313Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.663
314Rejestry647
315XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew629
316Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 625
317Stawki podatków na 2017 rok 613
318XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew604
319Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).586
320Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 584
321Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 570
322Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku541
323XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 537
324XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 524
3251. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.486
326Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.480
327XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 477
328XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 360
3292016 r.355
3302017 r.345
331Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..341
332Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.334
333Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”292
334Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.149
335Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.136
336Pożytek publiczny - 2018 rok.102
337XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 5
338XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3
339XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2
340XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2
341XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2
342XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2