L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe49557
2Przetarg nieograniczony25287
3Przetrag ograniczony20789
4Informacje bieżące8582
5Sprzedaż mienia gminnego5556
6Urząd Gminy4765
7Oświadczenia majątkowe4695
8Obwieszczenia4655
9Dane4444
10Gmina4110
11Budżet3820
12Uchwały Rady3759
13Podatki i opłaty3741
14Zagospod. przestrzenne3602
15Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew3554
16Rada3459
17Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych3409
18Wójt3407
19Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?3238
20Jednostki organizacyjne3229
21Decyzje środowiskowe-2016 r. 3193
22Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej3147
23Komisje Rady2868
24Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew2852
25Mienie gminy2831
26Sesje Rady2778
27Statut Gminy2714
28Wybory Prezydenta RP 20152713
29Radni Rady Gminy Pęczniew2684
30Organizacja Urzędu Gminy2665
31Decyzje środowiskowe-2014 r.2662
32Gminna Biblioteka Publiczna2637
33Regionalny Program Operacyjny WŁ2634
34Wyszukiwarka2606
35Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2604
36Publicznie Dostępny Wykaz Danych2594
37Jednostki pomocnicze2581
38Pożytek publiczny2569
39Redakcja Biuletynu2561
40Informacje nieudostępnione2546
41Stowarzyszenia i Związki 2539
42Decyzje środowiskowe-2015 r.2525
43Pracownicy Urzędu Gminy2516
44WFOŚiGW w Łodzi2515
45Wybory Parlamentarne 20152515
46Projekt "Przedszkole równych szans"2510
47Instrukcja obsługi2500
48Prawo2476
49Programy2458
50Elektroniczna Skrzynka Podawcza2443
51Programy2437
52Sprawozdania budżetowe2417
53Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20182410
54Referendum ogólnokrajowe2354
55Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20142348
56Rejestr działalności regulowanej2332
57Decyzje środowiskowe-2013 r.2304
58Kontrole wewnętrzne2288
59Zgromadzenia2286
60Decyzje środowiskowe-2012 r.2251
61Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2238
62 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs2211
63Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską2186
64Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2172
65Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2170
66Szkoły2169
67Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.2162
68Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2161
69Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.2149
70Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2149
71Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2127
72Archiwum2113
73Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2090
74Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2084
75Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2074
76Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2065
77Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.2062
78Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2021
79Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.1987
80Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.1963
81Urszula Miłosz - Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego1961
82XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1936
83Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1934
84Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.1925
85Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1919
86Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus1906
87Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.1905
88Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.1903
89Pożytek publiczny - 2015 rok. 1890
90Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1889
91X Sesja Rady Gminy Pęczniew1882
92IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1880
93Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.1868
94Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).1868
95Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 1864
96XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1863
97Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1859
98Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1857
99V Sesja Rady Gminy Pęczniew 1856
100Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.1851
1012014 r.1842
102Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1842
103Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 1841
104XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1835
105Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku1826
106Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1825
107..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska1822
108XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1821
109Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku1818
110VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1817
111Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....1816
112 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew1811
113Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.1807
114Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1804
115VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1804
116 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1803
117III Sesja Rady Gminy Pęczniew1797
118Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 231795
119Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.1792
120Statut Urzędu Gminy1791
121Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1789
122Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1788
1231. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.1783
124Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1782
125Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1780
126XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1774
127Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.1773
128Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.1769
129Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1767
130Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1764
131Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.1764
132Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1760
133XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1759
134Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1758
135Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.1757
136Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 1757
137Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1755
138XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1754
139XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1752
140XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1752
141XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1748
142Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1748
143Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1742
144Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.1738
145II Sesja Rady Gminy Pęczniew1738
146Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1737
147I Regionalne Święto Ryby1736
148Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1735
149Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 1734
150Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 1733
151Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.1733
152Decyzje środowiskowe-2017 r. 1732
153Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.1730
154Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.1729
155Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 1727
156Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 1726
157Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.1726
158Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1721
159XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1719
160Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.1718
161XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1717
162XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1715
163Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.1715
164XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1714
165Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1714
166XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1712
167Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej1708
168XX Sesja Rady Gminy Pęczniew1706
169Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej1703
170XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1703
171Kazimierz Gwizdalski - Stanowisko ds. Wojskowych i obrony cywilnej1702
172Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.1700
173Renata Nowak - Kierownik USC1697
174Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 1695
175XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1692
176Ewidencje i rejestry1691
177Stawki podatków na 2016 rok1690
178Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1690
179XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1690
180XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1684
181Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.1682
182 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1681
183I Sesja Rady Gminy Pęczniew1677
184Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.1677
185XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1672
186Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew1671
187VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1670
188XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1660
1893. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie1659
190Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1657
191XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1648
192XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1644
193XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1642
194Rolnictwo i ochrona środowiska1642
195XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1640
196XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1639
197Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych1635
198XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1623
199XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1619
200XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1618
201Marcin Janiak- Wójt Gminy1616
202Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1611
203Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1599
204Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1593
205XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1590
206Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny1577
2071. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1576
208XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1574
209Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1572
210XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1571
211XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1569
212XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1556
213Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1554
214Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1545
215XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1545
216Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1542
217Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1539
218Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1536
219XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1530
220Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1529
221Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1525
2222015 r.1523
223Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1522
224Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.1521
225Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1518
226IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1508
227Pożytek publiczny - 2013 rok.1507
228Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny1507
229IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1506
230Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1503
231Stawki podatków na 2015 rok1503
232Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1502
233Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1495
234V Sesja Rady Gminy Pęczniew1487
235Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1487
236Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1485
237XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1476
238Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1475
239XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1474
240III Sesja Rady Gminy Pęczniew1468
241Janusz Byczyński - Radca Prawny1465
242Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1462
2431. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1454
244Pożytek publiczny - 2014 rok.1453
2456. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 1451
246Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1448
247 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1448
248Stawki podatków na 2014 rok1447
249Pożytek publiczny - 2016 rok.1445
250Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1441
251Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1440
252Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1426
253PRZYRODA1418
254 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku1417
255 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1412
256XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1409
2572012 r.1407
258Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1402
259Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1401
260Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1398
261Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1398
2624. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1398
263Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1395
264HISTORIA1393
2652. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1383
2667. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11378
267Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1374
2682. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1373
2695. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1372
2703. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1371
271Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1367
2721. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1365
2733. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1365
2741. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1363
275Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1361
276VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1360
277 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1358
278II Sesja Rady Gminy Pęczniew1352
279Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1347
280XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1347
2812013 r.1345
282XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1336
283Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1335
2844. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1335
285XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1328
286Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 1327
287 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1308
288Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1305
2895. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1303
290XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1301
291XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1301
292XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1293
293Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1291
2942. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1284
295Rejestry1283
296Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1280
297Stawki podatków na 2012 rok1276
298Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1272
299XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1271
300Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1269
301XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1266
302X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1256
303Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1248
304Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1244
305XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1242
306XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1241
307XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1226
308Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 1214
309Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1204
310XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1200
311Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1191
312Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1167
313Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1144
314XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1143
315Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1131
316Stawki podatków na 2017 rok 1124
317Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1087
3182003r.1084
319Pożytek publiczny - 2017 rok.1082
320Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).1077
321Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku1061
322XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1043
3232002r.1017
324XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1008
325XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 972
326Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.955
3271. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.952
328Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.944
329XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 942
3302017 r.863
3312016 r.810
332XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 784
333Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 764
334Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..763
335Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.757
336Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.705
337XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew702
338Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”689
339Pożytek publiczny - 2018 rok.584
340 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 492
341XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 458
342XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 398
343XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 324
344XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 320
345XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 318
346Wybory Samorządowe 2018317
347Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.255
348Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku243
349Ochrona danych osobowych214
350Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 206
351Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy196
352Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 136
3532018 r.128
354XL Sesja Rady Gminy Pęczniew109
355Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.108
356 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew95
357Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 95
358XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew90
359Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.28