L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe46174
2Przetarg nieograniczony23749
3Przetrag ograniczony19423
4Informacje bieżące8221
5Sprzedaż mienia gminnego4969
6Urząd Gminy4553
7Oświadczenia majątkowe4402
8Obwieszczenia4356
9Dane4271
10Gmina3916
11Budżet3627
12Uchwały Rady3559
13Podatki i opłaty3555
14Zagospod. przestrzenne3431
15Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew3358
16Rada3282
17Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych3230
18Wójt3213
19Jednostki organizacyjne3071
20Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?3058
21Decyzje środowiskowe-2016 r. 3049
22Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2883
23Komisje Rady2716
24Mienie gminy2689
25Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew2634
26Sesje Rady2630
27Statut Gminy2569
28Organizacja Urzędu Gminy2552
29Radni Rady Gminy Pęczniew2544
30Wybory Prezydenta RP 20152527
31Decyzje środowiskowe-2014 r.2503
32Regionalny Program Operacyjny WŁ2481
33Gminna Biblioteka Publiczna2478
34Wyszukiwarka2470
35Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2450
36Publicznie Dostępny Wykaz Danych2445
37Jednostki pomocnicze2443
38Redakcja Biuletynu2430
39Pożytek publiczny2430
40Informacje nieudostępnione2405
41Stowarzyszenia i Związki 2402
42Decyzje środowiskowe-2015 r.2390
43Wybory Parlamentarne 20152380
44WFOŚiGW w Łodzi2371
45Projekt "Przedszkole równych szans"2365
46Instrukcja obsługi2361
47Pracownicy Urzędu Gminy2359
48Prawo2327
49Programy2325
50Elektroniczna Skrzynka Podawcza2314
51Programy2291
52Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20182282
53Sprawozdania budżetowe2273
54Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20142238
55Referendum ogólnokrajowe2222
56Rejestr działalności regulowanej2188
57Decyzje środowiskowe-2013 r.2170
58Zgromadzenia2160
59Kontrole wewnętrzne2133
60Decyzje środowiskowe-2012 r.2112
61Szkoły2068
62Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2059
63 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs2038
64Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2008
65Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2006
66Archiwum1987
67Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską1987
68Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1981
69Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.1970
70Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1964
71Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.1963
72Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1950
73Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1944
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1941
75Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1921
76Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1903
77Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.1884
78Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.1853
79XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1845
80Urszula Miłosz - Butwid - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego1836
81Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.1830
82Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.1806
83Pożytek publiczny - 2015 rok. 1801
84IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1787
85Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.1785
86Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.1781
87Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.1776
88XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1771
89Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1765
90V Sesja Rady Gminy Pęczniew 1750
91Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus1742
92Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 1740
93Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku1740
94Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.1736
95VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1734
96Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1732
97XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1729
98 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew1729
99XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1728
100Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.1726
101..................................i- Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska1717
102VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1711
103Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).1710
104Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1707
105Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku1706
106 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1704
107Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.1702
108Statut Urzędu Gminy1701
109Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.1696
110Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.1690
111Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.1687
112Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1685
113Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 1683
114III Sesja Rady Gminy Pęczniew1681
115Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....1681
1161. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.1680
117XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1671
118XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1670
119Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1669
120X Sesja Rady Gminy Pęczniew1669
121XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1665
122XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1658
123Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1648
124Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.1647
125XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1646
126XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1646
127Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1646
128II Sesja Rady Gminy Pęczniew1644
129Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1641
130Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 1638
131Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 1636
132Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 1636
133Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1636
134XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1633
135I Regionalne Święto Ryby1633
136Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.1632
137XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1630
138Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.1630
139Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1630
140Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1626
141Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.1623
142Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1622
143XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1618
144Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 1617
145Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.1616
146Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 231616
147XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew1615
148XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1614
149Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1612
150XX Sesja Rady Gminy Pęczniew1611
151Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej1610
152Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 1609
153Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.1609
154XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1604
155 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1602
156Renata Nowak - Kierownik USC1600
157Kazimierz Gwizdalski - Stanowisko ds. Wojskowych i obrony cywilnej1600
158XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1598
159Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.1597
160Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej1596
161Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1595
162Ewidencje i rejestry1593
163Stawki podatków na 2016 rok1593
164Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.1589
165XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1589
166XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1588
167Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew1586
168I Sesja Rady Gminy Pęczniew1585
169Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1585
170Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1582
171VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1582
172Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.1581
173Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1580
174Decyzje środowiskowe-2017 r. 1577
175Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.1575
176XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1574
177XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1572
178Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.1571
179Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.1571
180Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.1568
1812014 r.1560
182XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1558
183Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 1557
184XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1556
185Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.1551
186Rolnictwo i ochrona środowiska1550
187Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1549
188Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.1548
189Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych1548
190XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1544
191Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.1539
192XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.1539
193XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1538
194Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.1531
195Anna Chmiela - Sekretarz Gminy1530
196Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1526
197Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew1520
198Marcin Janiak- Wójt Gminy1516
199XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew1514
200XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1514
201XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1509
2023. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie1508
2031. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew1500
204Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.1485
205XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.1484
206XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew1483
207XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1481
208Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki1480
209Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny1478
210XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1473
211XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1471
212Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości1468
213XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1463
214XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.1455
215Iwona Lipińska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa1454
216Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.1451
217Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.1444
218Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 1443
2192015 r.1434
220Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej1429
221Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1426
222Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1426
223IV Sesja Rady Gminy Pęczniew1418
224Pożytek publiczny - 2013 rok.1416
225Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 1414
226Stawki podatków na 2015 rok1409
227IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1408
228Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1405
229Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1400
230Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.1400
231Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny1397
232XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1394
233Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka1392
234Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym1391
235Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1390
236XV Sesja Rady Gminy Pęczniew1385
237III Sesja Rady Gminy Pęczniew1384
238Janusz Byczyński - Radca Prawny1384
239Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1383
240V Sesja Rady Gminy Pęczniew1377
241Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.1366
242Pożytek publiczny - 2014 rok.1364
243 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1363
244Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1356
245Stawki podatków na 2014 rok1353
2461. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1353
2476. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 1350
248Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1344
249Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.1343
250Pożytek publiczny - 2016 rok.1340
251XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1334
252 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku1332
253 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1332
254Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.1325
255Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1324
256PRZYRODA1317
257Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1313
2582012 r.1311
259Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.1310
260Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1310
261Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1301
2622. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1298
2634. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1297
264HISTORIA1293
2657. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11290
266Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1285
2671. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1283
2683. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1282
269 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1281
2702. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1279
2713. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1276
272VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1274
2731. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1274
274II Sesja Rady Gminy Pęczniew1273
275Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1271
2765. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1270
277XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1256
278XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1249
2792013 r.1248
280Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1246
281XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1238
2824. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1235
283 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1232
284Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1220
285XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1218
286XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1218
287Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1216
2885. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1214
289Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1212
290Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...1209
291Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1204
292XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1202
293Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 1192
294Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1191
295Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1187
296Stawki podatków na 2012 rok1184
297XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1180
298Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1178
2992. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1177
300X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1172
301Rejestry1147
302XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1143
303XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1136
304XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1125
305Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1115
306XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1115
307XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1099
308Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 1091
309Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1089
310Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1074
311Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1048
312Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1016
3132003r.1012
314XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1001
315Stawki podatków na 2017 rok 1000
316Pożytek publiczny - 2017 rok.995
317Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 992
318Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 990
319Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.983
320Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku951
3212002r.951
322Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).935
323XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew924
324XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 893
325XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 874
3261. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.848
327Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.832
328XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 820
329Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.817
3302016 r.696
3312017 r.692
332XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 681
333Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..675
334Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.628
335Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”599
336Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.586
337XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew572
338Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 523
339Pożytek publiczny - 2018 rok.486
340 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 380
341XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 354
342XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 295
343XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 244
344XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 244
345XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 240
346Wybory Samorządowe 2018155
347Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.155
348Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku150
349Ochrona danych osobowych96
350Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 80
351Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 56
352XL Sesja Rady Gminy Pęczniew38
353 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew35
354XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew32