L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe76777
2Przetarg nieograniczony37225
3Plany zamówień publicznych31312
4Informacje bieżące12047
5Sprzedaż mienia gminnego10317
6Oświadczenia majątkowe7512
7Obwieszczenia7151
8Urząd Gminy7095
9Gmina6653
10Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych6473
11Dane6471
12Uchwały Rady6156
13Budżet5872
14Podatki i opłaty5686
15Rada5449
16Zagospod. przestrzenne5409
17Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew5396
18Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej5308
19Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew5202
20Wójt5136
21Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?5079
22Jednostki organizacyjne4940
23Wybory Samorządowe 20184938
24Komisje Rady4652
25Decyzje środowiskowe-2016 r. 4625
26Mienie gminy4379
27Jednostki pomocnicze4277
28Statut Gminy4203
29Radni Rady Gminy Pęczniew4157
30Wyszukiwarka4149
31Wybory Prezydenta RP 20204147
32Regionalny Program Operacyjny WŁ4147
33Publicznie Dostępny Wykaz Danych4132
34Decyzje środowiskowe-2014 r.4118
35Pożytek publiczny4114
36Organizacja Urzędu Gminy4098
37Stowarzyszenia i Związki 4076
38Pracownicy Urzędu Gminy4004
39Redakcja Biuletynu3993
40Informacje nieudostępnione3990
41WFOŚiGW w Łodzi3969
42Sprawozdania budżetowe3965
43Gminna Biblioteka Publiczna3937
44Programy3930
45Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3916
46Programy3906
47Decyzje środowiskowe-2015 r.3905
48Projekt "Przedszkole równych szans"3880
49Instrukcja obsługi3874
50Prawo3854
51Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20183820
52Szkoły3819
53Elektroniczna Skrzynka Podawcza3801
54Rejestr działalności regulowanej3782
55Kontrole wewnętrzne3780
56Wybory do Izb Rolniczych3722
57Decyzje środowiskowe-2013 r.3612
58Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską3562
59Decyzje środowiskowe-2012 r.3520
60Archiwum3510
61Decyzje środowiskowe-2017 r. 3459
62Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3451
63Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20143438
64Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3402
65Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3385
66Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.3363
67Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.3343
68 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs3340
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3317
70Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3305
71Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.3301
72Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3258
73Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.3247
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3245
75Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3233
76Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.3225
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3213
78Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3120
79Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.3108
80Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3082
81Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.3080
82Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.3063
83Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.3048
84Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku3045
85Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus3041
86Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.3000
87Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2998
88Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2978
89Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2976
90Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2960
91Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.2954
92Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2954
93Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2950
94Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2949
95Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2927
96Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.2926
97Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2925
98Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2923
99Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 2919
100Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 2913
101Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2907
102Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2897
103I Regionalne Święto Ryby2886
104Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.2884
105Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2878
106Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).2874
107Statut Urzędu Gminy2853
108XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2851
109Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku2848
110Pożytek publiczny - 2015 rok. 2842
111X Sesja Rady Gminy Pęczniew2837
112Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 2835
113Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.2835
114 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2832
115Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2831
116Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.2828
117Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.2827
118Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2822
119Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2822
120Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.2817
121Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.2813
122Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2805
123XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2805
124VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2796
125Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2795
126XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew2795
127Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.2787
128XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2780
129VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2771
130III Sesja Rady Gminy Pęczniew2771
131XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2768
132Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232762
133Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.2761
134Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2759
135Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2756
136V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2752
137Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew2751
138Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2747
139XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2746
140Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2739
141Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2737
142IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2735
143Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2734
144Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2730
145Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 2729
146II Sesja Rady Gminy Pęczniew2727
147 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2723
148Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.2721
149Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.2720
1502014 r.2719
151Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 2717
152Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.2715
153XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2715
1541. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2707
155Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.2701
156Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2701
157XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2699
158Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 2698
159Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 2695
160Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.2689
161Ewidencje i rejestry2688
162Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.2688
163XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2687
164XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2686
165XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2681
166Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2675
167XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2668
168Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)2665
169XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2665
170I Sesja Rady Gminy Pęczniew2656
171XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2644
172XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2643
173Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2641
174 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2640
175XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2638
176XX Sesja Rady Gminy Pęczniew2637
177XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2627
178XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew2616
179XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2616
180Rejestry2607
181Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2603
182XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2603
183XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2589
184Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)2582
185XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2578
186XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2576
187Stawki podatków na 2016 rok2574
1883. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie2571
189VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2569
190XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2560
191Marcin Janiak- Wójt Gminy2556
192XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2552
193XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2552
194XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2550
195XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2550
196Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.2547
197Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2547
198XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2545
199XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2540
200Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2539
201Anna Chmiela - Sekretarz Gminy2532
2022015 r.2528
203XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2524
204Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2521
205Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2514
206XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2511
207Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości2506
208Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2499
209Rolnictwo i ochrona środowiska2493
210Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 2491
2111. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew2488
212XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2482
213Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2480
214IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2479
215IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2477
216Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2474
217XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2470
218XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew2468
219XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2454
220Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2454
221XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2442
222Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.2442
223XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2441
224Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 2438
225Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2434
226Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2432
227Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2427
228Pożytek publiczny - 2016 rok.2415
229Stawki podatków na 2015 rok2406
230 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku2389
231Karolina Felczak - Skarbnik Gminy2389
232Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2385
233Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2378
234V Sesja Rady Gminy Pęczniew2377
2356. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 2368
236Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew2367
237PRZYRODA2366
2383. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.2361
239II Sesja Rady Gminy Pęczniew2359
240Pożytek publiczny - 2014 rok.2358
241Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym2356
242 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2347
2431. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.2337
2444. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb2334
245Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 2331
246III Sesja Rady Gminy Pęczniew2329
247Pożytek publiczny - 2013 rok.2329
248HISTORIA2329
249 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.2328
250VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2319
251Stawki podatków na 2014 rok2318
252Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.2317
253XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2308
254 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew2299
2553. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.2299
256Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem2287
257XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2280
2582012 r.2277
259Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 2273
260XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2270
2615. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).2270
2622013 r.2264
2632. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.2255
264XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2253
2654. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).2251
2667. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/12245
267Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.2244
268XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2244
269XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2240
2702. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.2239
271XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2235
272Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.2233
273Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.2229
274Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.2227
275Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.2224
276 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.2221
277XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2215
2785. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.2214
2791. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)2212
2801. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.2210
281Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.2207
282Stawki podatków na 2017 rok 2202
283Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.2201
284Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).2200
285XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2197
286XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2188
287Stawki podatków na 2012 rok2187
288XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2179
289Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku2177
2902. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.2167
291Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.2157
292XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2145
293XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2140
294Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2139
295XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2109
296XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2095
297X Sesja Rady Gminy Pęczniew 2076
298Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 2074
299Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 2068
300XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2039
301Pożytek publiczny - 2017 rok.2017
302XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2010
303Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.2004
304XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1964
305Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1950
306Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1944
307XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1927
3081. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1879
3092003r.1825
3102017 r.1824
311XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1819
3122016 r.1810
313 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 1799
3142002r.1767
315Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..1741
316Pożytek publiczny - 2018 rok.1676
317Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”1667
318XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1531
319Ochrona danych osobowych1494
320XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1455
321Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 1274
322XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1230
323XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1226
324Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191199
325Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.1177
326Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy1136
327XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1131
328Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.1123
3292018 r.1112
330Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.1081
331Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 1078
332Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-20231068
333Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 1049
334XL Sesja Rady Gminy Pęczniew1022
335Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.974
336 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew920
337Kadencja 2018-2023904
338XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew881
339Komunikaty810
340Komunikaty803
341II Sesja Rady Gminy Pęczniew 790
342Konsultacje społeczne790
343 I Sesja Rady Gminy Pęczniew748
344Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.746
345Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.741
346Pożytek publiczny - 2019 rok.721
347Komunikaty715
348Raport o stanie Gminy Pęczniew698
349Kadencja 2014-2018695
350Komisja skarg, wniosków i petycji692
351Komunikaty692
352Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,691
353Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,687
354Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa677
355Komisja do spraw społecznych i budżetu666
356Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,665
357Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023661
358Komisja Rewizyjna657
359Sprawozdania finansowe647
360Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,643
361III Sesja Rady Gminy Pęczniew 635
362Komunikaty627
363Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.613
364Stawki podatków na 2019 rok 562
365 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 546
366V Sesja Rady Gminy Pęczniew 543
367Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."537
368Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku515
369Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 496
370XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew485
371L Sesja Rady Gminy Pęczniew474
372Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.470
373XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew459
374XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew455
375VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 454
376XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew451
377Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku448
378XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew445
379 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew444
3802019 r.443
381XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew437
382XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew435
383 Stawki podatków na 2018 rok 432
384XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew426
385Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".399
386VI Sesja Rady Gminy Pęczniew384
387Urząd Gminy Pęczniew381
388Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nur376
389Gmina Pęczniew376
390Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2019 roku347
391Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.345
392Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".331
393Petycje310
394Regulamin BIP256
395Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2019 roku.236
396Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.236
397Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej227
398Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej226
399Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty226
400Magdalena Dudzińska - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki226
401Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej223
402Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego220
403Hanna Karasińska- Specjalista ds. księgowości podatkowej219
404Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki 219
405Renata Pieklarz – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – zastępstwo217
406Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu214
407Klaudia Mintus – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy214
408Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej 213
409Małgorzata Butwid – Maj Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego212
410Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy.212
411Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu211
412Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu211
413Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej210
414Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami208
415Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu208
416Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji208
417Justyna Kobryń – Sekretarka – ½ etatu203
418Uchwały200
419Pożytek publiczny - 2020 rok.195
420Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 188
421Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.188
422Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.176
423Stawki podatków na 2020 rok 68
424Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.62
425XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew54
426IX Sesja Rady Gminy Pęczniew49
427VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew49
428XI Sesja Rady Gminy Pęczniew48
429Ogłoszenie o konkursie ofert - 2020 r. 46
430Druki informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r.44
431X Sesja Rady Gminy Pęczniew43
432XII Sesja Rady Gminy Pęczniew41