Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

e-mail : zgkimpeczniew@op.pl Nip: 828-00-02-948 Regon;731513469

Organizacja Zakładu :

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej zatrudnia 18 pracowników.

Kierownik Zakładu : Roman Walczak

Główny Księgowy : Genowefa Rybczyńska 

Dział Kadr : Anna Wolanek

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie gminy Pęczniew oraz :

1. budowa , modernizacja , remonty dróg , budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej,

2. budowa i remonty obiektów komunalnych , szkół ,

3. budowa i remonty budynków dla instytucji gminnych oraz gospodarki komunalnej ,

4. rozładunek i transport dla instytucji i osób prywatnych

5. rekultywacja użytków rolnych oraz wykopy ziemne ,

6. nadzór armatorski nad przewozem promowym w Księżych Młynach ,

7. eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych ,

8. wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ich oczyszczaniem posiadającymi urządzeniami , stanowiącymi własność gminy Pęczniew ,

9. utrzymanie estetyki i czystości w gminie ,

10. prowadzenie prac w ramach „ Akcja Zima ” ,

11. współorganizacja imprez kulturalnych .

Pozostałe informacje :

Zgłoszenia i tryb załatwiania spraw - telefony do zakładu :

- zgłoszenie o awarii sieci wodno – kanalizacyjnej

- zgłoszenie wywozu nieczystości stałych

- zgłoszenie wywozu nieczystości płynnych

- zgłoszenie o wykonanie przyłącza zimnej wody

- zgłoszenie o wymianę licznika wody

 
 

Adres : 

ul. Oś. 40-lecia PRL 6 99-235 Pęczniew, Tel.  043 678-19-78

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:12:33 | Data modyfikacji: 2012-10-18 15:39:13.
Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:12:33
Data modyfikacji: 2012-10-18 15:39:13
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak