Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Adres :  ul. Oś. 40-lecia PRL 6 99-235 Pęczniew, Tel.  043 678-19-78


e-mail : zgkimpeczniew@op.pl Nip: 828-00-02-948 Regon;731513469


Organizacja Zakładu :


Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej zatrudnia 18 pracowników.


Kierownik Zakładu : Roman Walczak


Główny Księgowy : Genowefa Rybczyńska 


Dział Kadr : Anna Wolanek


Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie gminy Pęczniew oraz :


1. budowa , modernizacja , remonty dróg , budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej,


2. budowa i remonty obiektów komunalnych , szkół ,


3. budowa i remonty budynków dla instytucji gminnych oraz gospodarki komunalnej ,


4. rozładunek i transport dla instytucji i osób prywatnych


5. rekultywacja użytków rolnych oraz wykopy ziemne ,


6. nadzór armatorski nad przewozem promowym w Księżych Młynach ,


7. eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych ,


8. wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ich oczyszczaniem posiadającymi urządzeniami , stanowiącymi własność gminy Pęczniew ,


9. utrzymanie estetyki i czystości w gminie ,


10. prowadzenie prac w ramach „ Akcja Zima ” ,


11. współorganizacja imprez kulturalnych .


Pozostałe informacje :


Zgłoszenia i tryb załatwiania spraw - telefony do zakładu :


- zgłoszenie o awarii sieci wodno – kanalizacyjnej


- zgłoszenie wywozu nieczystości stałych


- zgłoszenie wywozu nieczystości płynnych


- zgłoszenie o wykonanie przyłącza zimnej wody


- zgłoszenie o wymianę licznika wody


Decyzja z dnia 14 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf obowiązujaca od 20 czerwca 2018 r.


Taryfa do decyzji z dnia 14 maja 2018 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:12:33 | Data modyfikacji: 2018-06-20 13:16:06.
Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:12:33
Data modyfikacji: 2018-06-20 13:16:06
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak