Uchwała Nr 2/19 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wniosku OSP Lubola z dnia 02.09.2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-15 15:20:05.
 Uchwała Nr 3/19 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wniosku OSP Pęczniew z dnia 30.09.2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-10-15 15:21:09 | Data modyfikacji: 2020-02-04 14:32:09.
 Uchwała Nr 4/19 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2019 r. w sprawie petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z dnia 15 października 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:34:48.
 Uchwała Nr 5/20 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pęczniew złożonej w dniu 29.01.2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:36:53 | Data modyfikacji: 2020-02-04 14:37:22.
 Uchwała Nr 6/20 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wniosku złożonego w dniu 07.05.2020 r. (data wpływu 19.05.2020 r.) przez Dino Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-01 13:06:05.
 Uchwała Nr 7/20 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:48:06.
 Uchwała Nr 8/20 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Gminy Pęczniew w sprawie zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:50:27.

Zobacz:
 Komunikaty .  Uchwały . 
Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:50:27
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak