Wybory Samorządowe 2018

 
 ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:15:39.
 
 UCHWAŁA NR XXXIX/247/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na okręgi wyborcze.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:16:40.
 
 UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:17:46.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:19:15.
 
 Informacja dotycząca urzędników wyborczych działających na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:07:54.
 
 Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:05:23.
 
 Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędów obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:55:34 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:01:00 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:08:14 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:09:57 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:11:53 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:14:36 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:15:17 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie w wyborach do Rady Gminy Pęczniew oraz Wójta Gminy Pęczniew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:30:35 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:31:48 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Załącznik do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego-zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:34:04 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:58:43 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 15:01:48 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 12 września 2018 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:43:24 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 18:52:45 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:50:16 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wybrczych w Gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:53:51 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:23:33 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:24:03 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 00:24:21 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:09:21 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:00:09 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 12:00:25 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-28 18:01:10 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-29 09:16:06 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-29 16:47:08 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-29 16:50:58 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja o udostępnianiu spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:43:50 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pęczniew zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 12:57:39 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pęczniew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:55:49 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o onsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pęczniew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:57:12 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o onsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pęczniew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:57:35 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o zerejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pęczniew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:58:49 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:49:38 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w Gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:50:14 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:09:36 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr. 1 w Pęczniewie

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:12:02 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 2 w Luboli

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:21:37 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr. 2 w Luboli

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:24:24 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 3 w Księżej Wólce

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:25:47 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr. 3 w Księżej Wólce

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:27:09 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 4 w Drużbinie

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:28:31 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w Drużbinie

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:30:04 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 5 w Brzegu

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:31:13 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosownia nr. 5 w Brzegu

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:33:32 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Gminie Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:38:06 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 5 w Brzegu

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:40:13 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 Uchwała Nr 10/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:42:45 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego (WYCIĄG).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:54:25 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
 
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego (WYCIĄG).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:55:16 | Data modyfikacji: 2018-10-03 15:51:29.
Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:55:16
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak