Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku .

 
  Oświadczenie majątkowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy w Pęczniewie, Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat p. R. Nowak z dnia 29.01.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-12 09:14:47.
 
  Oświadczenie majątkowe Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadrowych p. M. Graczyk z dnia 29.01.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-12 09:16:42.
 
  Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pęczniew p. M. Janiaka z dnia 23.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:13:43.
 
 Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy Pęczniew p. Karoliny Felczak z dnia 30.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:04:31.
 
 Oświadczenie majątkowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy w Pęczniewie p. R. Nowak z dnia 25.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:05:29.
 
 Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Pęczniew p. A Chmieli z dnia 30.04.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:06:25.
 
 Oświadczenie majątkowe Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat p. P. Śmigielskiej z dnia 28.03.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:07:33.
 
 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pęczniew p. M. Janiaka z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:56:44 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:18:51.
 
 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pęczniew p. M. Janiaka z dnia 11.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:00:33 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:18:51.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku.  .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku.  .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku.  .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku. .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku.  .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku .   Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku .  .  Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku . 
Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:00:33
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak