Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.

 
 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-13 11:24:03.
 
 Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-13 11:27:09.
 
 Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-13 11:28:03.
 
 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-20 15:11:42.
 
 Protokół w sprawie udzielonego zamówienia na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:35:54.
Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:35:54
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak