2014 r.

 
 Sprawozdanie Rb 27S za I kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:19:06.
 
 Sprawozdanie Rb 28S za I kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:20:27.
 
 Sprawozdanie Rb N za I kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:21:16.
 
 Sprawozdanie Rb NDS za I kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:22:04.
 
 Sprawozdanie Rb Z za I kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:22:56.
 
 Sprawozdanie Rb 27S za II kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 08:51:29.
 
 Sprawozdanie Rb 28S za II kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 08:53:10.
 
 Sprawozdanie Rb N za II kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 08:54:09.
 
 Sprawozdanie Rb NDS za II kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 08:55:06.
 
 Sprawozdanie Rb Z za II kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 08:55:51.
 
 Sprawozdanie Rb 27S za III kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 10:16:39.
 
 Sprawozdanie Rb 28S za III kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 10:17:42.
 
 Sprawozdanie Rb N za III kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 10:18:28.
 
 Sprawozdanie Rb NDS za III kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 10:19:25.
 
 Sprawozdanie Rb Z za III kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 10:20:08.
 
 Sprawozdanie Rb 27S za IV kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:35:50.
 
 Sprawozdanie Rb 27S za IV kw. 2014 - Korekta Nr 1.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:37:17.
 
 Sprawozdanie Rb 28S za IV kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:39:52.
 
  Sprawozdanie Rb N za IV kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:41:18.
 
 Sprawozdanie Rb NDS za IV kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:42:31.
 
 Sprawozdanie Rb Z za IV kw. 2014

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:43:38.
 
 Uchwała Nr IV/102/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2014 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-05-18 13:01:02.
Data wprowadzenia: 2015-05-18 13:01:02
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak