Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku

 
  Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha na dzień 09.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:45:14.
 
  Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Andrzejewskiego na dzień 29.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:28:29.
 
  Oswiadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. A. Augustyniak na dzień 25.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:29:28.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. L. Bednarka na dzień 09.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:30:17.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. B. Dudzińskiego na dzień 29.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:31:02.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Drożyńskiego na dzień 28.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:31:51.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. J. Dzikowskiego na dzień 14.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:32:43.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. P. Leśniaka na dzień 29.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:33:42.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. R. Motylewskiej na dzień 14.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:34:26.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Pełczyńskiego na dzień 24.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:35:21.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Piąstki na dzień 25.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:36:02.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. D. Rulki na dzień 14.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:36:46.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Wyderki na dzień 28.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:37:30.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Wyrzykowskiego na dzień 12.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:38:15.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Zabłockiego na dzień 12.04.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:38:54.
 
  Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:38:02.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Andrzejewskiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:41:02.
 
  Oswiadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. A. Augustyniak na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:43:41.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. L. Bednarka na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:45:14.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. B. Dudzińskiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:46:38.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Drożyńskiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:47:55.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. J. Dzikowskiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:49:30.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. P. Leśniaka na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:50:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. R. Motylewskiej na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:52:11.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Pełczyńskiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 12:41:42.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Piąstki na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 12:46:52.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. D. Rulki na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 12:49:44.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Wyderki na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 12:52:14.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Wyrzykowskiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 12:53:42.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Zabłockiego na dzień 21.09.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 12:54:52.
 
 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha na dzień 01.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:43:31.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Andrzejewskiego na dzień 16.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 11:52:29.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. L. Bednarka na dzień 01.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 11:54:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. P. Domżała na dzień 17.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 11:55:14 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:00:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Drożyńskiego na dzień 08.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:00:33 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:00:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. J. Dzikowskiego na dzień 16.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:02:23 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:00:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. T. Miłosza na dzień 18.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:03:36 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:00:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. R. Motylewskiej na dzień 01.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:04:42 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:00:56.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Pełczyńskiego na dzień 29.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:05:31 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. K. Rozalskiego na dzień 23.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:07:14 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. D. Rulki na dzień 28.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:08:08 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. M. Rusieckiego na dzień 01.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:09:38 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Pęczniew p. A. Walenckiej na dzień 01.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:11:07 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. A. Wyderki na dzień 28.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:12:23 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.
 
 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Pęczniew p. Z. Zabłockiego na dzień 20.12.2014 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:13:24 | Data modyfikacji: 2015-03-19 12:06:01.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok.  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku. .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku. .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:13:24
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak