Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 09:53:37.
 
 Ramowy wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 09:56:20.
 
 Ramowy wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 09:57:43.
 
 Ramowy wzór sprawozdania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 09:58:54.
 
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 09:59:48.
 
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 10:00:50.
Data wprowadzenia: 2012-03-13 10:00:50
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak