Wybory Parlamentarne 2015

 
 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-07 08:42:41.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:25:19.
 
 Informacja Nr 1/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-09 07:58:15.
 
 Informacja Nr 2/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-09 07:59:16.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-18 12:46:00.
 
 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-01 09:38:54.
 
 Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-05 10:30:33.
 
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 października 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-07 15:12:45.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-12 10:48:39.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Luboli.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-12 10:49:31.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Księżej Wólce.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-12 10:50:20.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-12 10:51:02.
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-12 10:51:48.
 
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 12:44:56 | Data modyfikacji: 2015-10-15 12:47:45.
 
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 25.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 12:46:35 | Data modyfikacji: 2015-10-15 12:47:45.
Data wprowadzenia: 2015-10-15 12:46:35
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak