Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok.

 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:10:47.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. A. Andrzejewskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:11:47.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. A. Augustyniak.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:13:15.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. L. Bednarka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:13:56.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. M. Drożyńskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:14:35.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. B. Dudzińskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:15:18.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. J. Dzikowskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:15:52.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. P. Leśniaka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:16:30.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. R. Motylewskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:16:56.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. M. Pełczyńskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:17:27.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. Z. Piąstki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:17:59.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. D. Rulki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:18:32.
 
  Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. B. Wolskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:19:02.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. A Wyderki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:19:24.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. ( 11 miesięcy ) p. Z. Zabłockiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-03-08 11:19:51 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew p. J. Zycha.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:46:29 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. A. Andrzejewskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:47:24 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. A. Augustyniak.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:48:14 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. L. Bednarka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:49:34 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. M. Drożyńskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:50:09 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. B. Dudzińskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:50:58 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. J. Dzikowskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:51:56 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. P. Leśniaka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:52:30 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. R. Motylewskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:54:00 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. M. Pełczyńskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:54:31 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. Z. Piąstki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:55:40 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. D. Rulki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:56:32 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. B. Wolskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:57:12 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. A Wyderki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:57:43 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.
 
 Oświadczenie majątkowe za 2010 r. p. Z. Zabłockiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:58:31 | Data modyfikacji: 2011-03-08 11:21:54.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok.  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku. .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku. .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku  .  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:58:31
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak