Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 10:36:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 10:39:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 15:05:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 15:06:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 15:06:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 15:07:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 15:08:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 15:07:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Kamisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego II w Łodzi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 12:01:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 1 do komunikatu- zgłoszenia przez komitet wyborczy.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 12:03:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 2 do komunikatu- zgłoszenia (wyborcy).
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 12:04:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 13:28:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 14:54:02 Informację zaktualizowano 2019-04-10 14:35:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-27 15:14:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:56:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Nr 205/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-02 14:20:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 09:10:01 Informację zaktualizowano 2019-05-09 09:10:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o powołaniu Urzędnika Wyborczego.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 10:06:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zrejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 14:57:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 12:13:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Luboli.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 12:14:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Księżej Wólce.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 12:14:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 12:15:11, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 12:15:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku