Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum > Wybory Samorządowe 2018 strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
 ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 15:15:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 UCHWAŁA NR XXXIX/247/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na okręgi wyborcze.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 15:16:40, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 15:17:46, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 15:19:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja dotycząca urzędników wyborczych działających na terenie Gminy Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 09:07:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 13:05:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędów obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 14:55:34 Informację zaktualizowano 2018-08-14 14:58:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:01:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:08:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:09:57, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:11:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:14:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:15:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie w wyborach do Rady Gminy Pęczniew oraz Wójta Gminy Pęczniew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 15:30:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 14:31:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik do Komunikatu Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego-zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 14:34:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 14:58:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 15:01:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 12 września 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:43:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 18:52:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 13:50:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wybrczych w Gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 13:53:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 00:23:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 00:24:03, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 00:24:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 18 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 12:09:21, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 12:00:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 12:00:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 18:01:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-29 09:16:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-29 16:47:08, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-29 16:50:58, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o udostępnianiu spisu wyborców.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:43:50, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pęczniew zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 12:57:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pęczniew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 13:55:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o onsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pęczniew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 13:57:12, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o onsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pęczniew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 13:57:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 1 października 2018 r. o zerejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pęczniew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 13:58:49, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 15:49:38 Informację zaktualizowano 2018-10-03 15:51:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w Gminie Pęczniew.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 15:50:14, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:09:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr. 1 w Pęczniewie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:12:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 2 w Luboli
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:21:37, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr. 2 w Luboli
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:24:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 3 w Księżej Wólce
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:25:47, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr. 3 w Księżej Wólce
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:27:09, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 4 w Drużbinie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:28:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w Drużbinie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:30:04, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 5 w Brzegu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:31:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosownia nr. 5 w Brzegu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:33:32, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Gminie Pęczniew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:38:06, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr. 5 w Brzegu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:40:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr 10/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 10:42:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego (WYCIĄG).
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 09:54:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego (WYCIĄG).
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 09:55:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku