Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
° Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2022 roku.
° Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
° Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu i oprogramowania
° Zapytanie ofertowe-Zakup wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Moduł 3” dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki - Deczyńskiego
° Zapytanie ofertowe nr UG.PwS.3/2022 na zakup wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Moduł 3” dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza D
° Zapytanie ofertowe na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2023 roku.
° Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych ”.
° Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
° Zapytanie ofertowe - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w cele uprawiania turystyki wodnej – Zbiornik Jeziorsko.
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zapytania oferowe > Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu i oprogramowania strona główna 

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu i oprogramowania
 Ogłoszenie o zamówieniu.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:10:50, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zapytanie ofertowe.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:11:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:12:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 2 - Wykaz produktów równoważnych.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:13:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:13:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 4 - Wzór umowy.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:14:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:15:29, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:16:10, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 PassMark Software - CPU Benchmarks - Multiple CPU Systems.
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:16:52, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 PassMark CPU Benchmarks - New Desktop CPUs Performance_18_05_20222022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:17:34, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Data wprowadzenia informacji 2022-08-10 11:54:24, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku