Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia powyżej 130 000 zł.
Zamówienia poniżej 130 000 zł.
Zapytania oferowe
Plan Zamówień Publicznych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-2014
° Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-2018
- I Sesja Rady Gminy Pęczniew.
- II Sesja Rady Gminy Pęczniew
- III Sesja Rady Gminy Pęczniew
- IV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- V Sesja Rady Gminy Pęczniew
- VI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- VII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- IX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- X Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XL Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
- XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew
- L Sesja Rady Gminy Pęczniew
° Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2023 r.
Decyzje środowiskowe-2019 r.
Decyzje środowiskowe-2020 r.
Zamówienia publiczne (Archiwum)
Zamówienia społeczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Referendum 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Petycje
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Sport-Kluby Sportowe
Zabytki
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych -2023 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Regulamin BIP
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-2018 > XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew strona główna 

XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew
 Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:17:26, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:18:43, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie za rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:19:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:21:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:22:17, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017-2025.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 13:23:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Zobacz:
  I Sesja Rady Gminy Pęczniew. .  II Sesja Rady Gminy Pęczniew .  III Sesja Rady Gminy Pęczniew .  IV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  V Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   VII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  IX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  X Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew  .  XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XL Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew .   XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew .  XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew .  L Sesja Rady Gminy Pęczniew . 
wersja do druku