Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
° Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny
° Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny
° Stawki podatków na 2012 rok
° Stawki podatków na 2014 rok
° Stawki podatków na 2015 rok
° Stawki podatków na 2016 rok
° Stawki podatków na 2017 rok
°  Stawki podatków na 2018 rok
° Stawki podatków na 2019 rok
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Stawki podatków na 2017 rok strona główna 

Stawki podatków na 2017 rok
 
 Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 11:42:22, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 11:42:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr XXV/151/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew na rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 11:43:18, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 11:44:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku