Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
° Pożytek publiczny - 2013 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.
° Pożytek publiczny - 2014 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.
° Pożytek publiczny - 2015 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r.
° Pożytek publiczny - 2016 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r.
° Pożytek publiczny - 2017 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r.
° Pożytek publiczny - 2018 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r.
° Pożytek publiczny - 2019 rok.
° Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r.
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny > Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. strona główna 

Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r.
 
 Ogłoszenie o konkursie ofert.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 13:58:13, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 13:58:44, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Wzór oferty.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 13:59:23, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 13:59:51, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 14:00:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 14:01:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:54:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku