Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory Parlamentarne 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe64284
2Przetarg nieograniczony32117
3Plany zamówień publicznych26582
4Informacje bieżące10452
5Sprzedaż mienia gminnego8532
6Oświadczenia majątkowe6453
7Obwieszczenia6171
8Urząd Gminy6108
9Dane5554
10Gmina5224
11Uchwały Rady5193
12Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych5078
13Budżet5017
14Podatki i opłaty4811
15Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew4712
16Rada4609
17Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew4592
18Zagospod. przestrzenne4543
19Wójt4401
20Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej4290
21Jednostki organizacyjne4236
22Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?4163
23Decyzje środowiskowe-2016 r. 4011
24Wybory Samorządowe 20183871
25Komisje Rady3826
26Mienie gminy3686
27Radni Rady Gminy Pęczniew3585
28Wybory Prezydenta RP 20153554
29Jednostki pomocnicze3547
30Statut Gminy3536
31Regionalny Program Operacyjny WŁ3503
32Decyzje środowiskowe-2014 r.3491
33Wyszukiwarka3468
34Gminna Biblioteka Publiczna3459
35Pożytek publiczny3459
36Publicznie Dostępny Wykaz Danych3453
37Pracownicy Urzędu Gminy3403
38WFOŚiGW w Łodzi3392
39Sprawozdania budżetowe3391
40Organizacja Urzędu Gminy3390
41Stowarzyszenia i Związki 3377
42Redakcja Biuletynu3370
43Informacje nieudostępnione3364
44Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3363
45Wybory Parlamentarne 20153322
46Instrukcja obsługi3321
47Projekt "Przedszkole równych szans"3313
48Prawo3306
49Decyzje środowiskowe-2015 r.3306
50Programy3289
51Programy3289
52Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20183275
53Elektroniczna Skrzynka Podawcza3252
54Kontrole wewnętrzne3212
55Rejestr działalności regulowanej3208
56Wybory do Izb Rolniczych3126
57Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską3085
58Decyzje środowiskowe-2013 r.3083
59Decyzje środowiskowe-2012 r.3027
60Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3003
61Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2989
62Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20142969
63Archiwum2967
64Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.2961
65 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs2948
66Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2946
67Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2926
68Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych2916
69Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.2892
70Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2882
71Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2875
72Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.2851
73Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2815
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2815
75Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2809
76Szkoły2770
77Decyzje środowiskowe-2017 r. 2765
78Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2763
79Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.2685
80Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.2671
81Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2661
82Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus2650
83Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2622
84Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2600
85Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.2597
86Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2594
87Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.2592
88Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2575
89Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2562
90Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2549
91Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2534
92Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2528
93Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2519
94Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2519
95Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2519
96Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2516
97Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 2510
98Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2510
99Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.2506
100Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2501
101Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2497
102Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 2496
103Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).2482
104Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2481
105Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.2475
106Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku2475
107Pożytek publiczny - 2015 rok. 2470
108I Regionalne Święto Ryby2464
109Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2458
110X Sesja Rady Gminy Pęczniew2451
111XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2447
112Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.2441
113Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2439
114Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2439
115XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2435
116Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.2432
117III Sesja Rady Gminy Pęczniew2429
118Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.2429
119XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2427
120Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2425
121Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku2425
122Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.2421
123 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2416
124IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2416
125Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2414
126Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2414
127XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2411
128XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew2410
129Justyna Pawicka- Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami2407
130Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2403
131Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232401
132Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.2401
133Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 2400
134Statut Urzędu Gminy2396
135Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.2394
136Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.2393
137XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2392
138VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2390
139Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2389
140Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2380
141V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2379
142VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2378
1432014 r.2364
144Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 2364
145Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2359
1461. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2358
147Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.2355
148Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2347
149Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 2346
150Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2344
151Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2340
152 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2336
153XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2335
154Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew2333
155Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.2333
156Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.2328
157Ewidencje i rejestry2328
158XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2320
159Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.2318
160Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 2315
161Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.2314
162XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2311
163II Sesja Rady Gminy Pęczniew2311
164Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 2309
165Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej2309
166XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2300
167XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2294
168XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2294
169Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej2291
170Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.2291
171Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.2289
172XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2285
173XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2280
174XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew2274
175Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i obrony cywilnej2271
176Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2270
177Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2264
178 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2261
179XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2251
180XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2251
181XX Sesja Rady Gminy Pęczniew2250
182Renata Nowak - Kierownik USC2244
183XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2243
184Stawki podatków na 2016 rok2237
185XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2236
186XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2234
187I Sesja Rady Gminy Pęczniew2233
188XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2226
189XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2224
190XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2222
191Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny2221
192Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny2219
1933. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie2217
194Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2214
195VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2208
196XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2202
197XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2197
198XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2190
199Rolnictwo i ochrona środowiska2186
200Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych2178
201XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2171
202Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2166
203XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2158
204Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.2155
205XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2155
2061. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew2148
207Anna Chmiela - Sekretarz Gminy2147
208Marcin Janiak- Wójt Gminy2144
209XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2143
210XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2142
211IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2141
212XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2138
213Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości2132
214XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2125
215Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2122
216XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew2121
217Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2121
218Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 2121
219XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2120
2202015 r.2115
221Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.2113
222Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2110
223Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2103
224Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.2097
225XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2095
226Damian Jaruga - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa2095
227Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 2089
228Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2082
229Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok2082
230XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2079
231Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 2076
232Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2074
233IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2067
234Stawki podatków na 2015 rok2063
235Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 2056
236Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2054
237Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka2053
238Rejestry2052
239Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2040
240V Sesja Rady Gminy Pęczniew2037
2416. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 2035
242Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej2033
243Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym2026
244Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2023
245XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2020
246Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.2019
247Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2017
248Pożytek publiczny - 2013 rok.2017
249Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2011
250III Sesja Rady Gminy Pęczniew2005
251 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku2003
252Pożytek publiczny - 2014 rok.2001
253Stawki podatków na 2014 rok2000
254PRZYRODA1998
2553. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.1996
256Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.1995
257Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1994
258Pożytek publiczny - 2016 rok.1993
259 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.1993
260Janusz Byczyński - Radca Prawny1984
261Karolina Felczak - Skarbnik Gminy1982
2624. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb1976
263HISTORIA1973
2641. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.1972
265Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew1969
266 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew1968
267Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.1963
268VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1962
269Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 1945
270Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 1945
271Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.1943
272II Sesja Rady Gminy Pęczniew1942
273Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem1940
2745. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).1938
2753. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.1935
276Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 1932
2772012 r.1932
2782. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1930
279XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1930
2802013 r.1926
281 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1925
2822. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.1924
2834. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).1922
284XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1918
285Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1910
286XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1898
2871. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1897
288 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1896
2897. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11892
290Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1889
2911. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1883
292Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 1875
293XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1874
294XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1868
295XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1868
296Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1858
297XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1851
298Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1845
2995. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1842
300Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1836
3012. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1831
302Stawki podatków na 2012 rok1830
303Stawki podatków na 2017 rok 1828
304XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1827
305Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1826
306Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1817
307Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1815
308XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1805
309XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1803
310XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1797
311XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1792
312Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).1782
313Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1773
314X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1768
315Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1764
316XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1762
317XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1759
318Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku1758
319Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1735
320Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1728
321XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1659
322XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1653
323Pożytek publiczny - 2017 rok.1645
324Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.1630
325XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1618
326XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1586
327XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1578
328Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1569
3291. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1547
3302003r.1538
331Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1536
3322002r.1490
3332017 r.1472
334XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1405
335 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 1392
3362016 r.1389
337Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..1338
338Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”1281
339Pożytek publiczny - 2018 rok.1244
340XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1127
341XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1084
342Ochrona danych osobowych989
343Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 890
344XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 854
345XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 841
346XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 825
347Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.784
348Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy762
3492018 r.751
350Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.739
351Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 722
352Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.706
353Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 680
354XL Sesja Rady Gminy Pęczniew669
355Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.596
356Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019582
357XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew574
358 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew567
359Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023551
360Kadencja 2018-2023468
361Komunikaty410
362Komunikaty408
363Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,404
364II Sesja Rady Gminy Pęczniew 388
365Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.375
366Kadencja 2014-2018372
367Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.372
368Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,366
369Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,366
370 I Sesja Rady Gminy Pęczniew351
371Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,350
372Pożytek publiczny - 2019 rok.338
373Komisja skarg, wniosków i petycji338
374Komisja Rewizyjna317
375Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa315
376Komisja do spraw społecznych i budżetu312
377Komunikaty308
378Konsultacje społeczne302
379Komunikaty297
380Komunikaty290
381III Sesja Rady Gminy Pęczniew 233
382Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."220
383V Sesja Rady Gminy Pęczniew 219
384 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 214
385Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 192
386Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.189
387Stawki podatków na 2019 rok 189
388XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew185
389L Sesja Rady Gminy Pęczniew172
390XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew170
391XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew168
392 Stawki podatków na 2018 rok 164
393XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew163
394XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew163
395 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew161
396XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew159
397XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew158
398XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew157
399Sprawozdania finansowe143
400Raport o stanie Gminy Pęczniew142
401Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023127
402Gmina Pęczniew89
403Urząd Gminy Pęczniew84
4042019 r.80
405Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku60
406Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku58
407VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 44
408VI Sesja Rady Gminy Pęczniew38