Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe67194
2Przetarg nieograniczony33285
3Plany zamówień publicznych27676
4Informacje bieżące10910
5Sprzedaż mienia gminnego9039
6Oświadczenia majątkowe6725
7Obwieszczenia6443
8Urząd Gminy6304
9Gmina5987
10Dane5739
11Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych5410
12Uchwały Rady5367
13Budżet5229
14Podatki i opłaty4964
15Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew4827
16Rada4785
17Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew4772
18Zagospod. przestrzenne4688
19Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej4593
20Wójt4581
21Jednostki organizacyjne4390
22Wybory Samorządowe 20184364
23Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?4309
24Decyzje środowiskowe-2016 r. 4143
25Komisje Rady3973
26Mienie gminy3830
27Radni Rady Gminy Pęczniew3737
28Jednostki pomocnicze3697
29Wybory Prezydenta RP 20153680
30Statut Gminy3670
31Regionalny Program Operacyjny WŁ3646
32Decyzje środowiskowe-2014 r.3625
33Wyszukiwarka3620
34Publicznie Dostępny Wykaz Danych3602
35Pożytek publiczny3585
36Gminna Biblioteka Publiczna3577
37Pracownicy Urzędu Gminy3567
38Organizacja Urzędu Gminy3528
39WFOŚiGW w Łodzi3520
40Sprawozdania budżetowe3519
41Stowarzyszenia i Związki 3515
42Informacje nieudostępnione3498
43Redakcja Biuletynu3488
44Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3452
45Programy3440
46Decyzje środowiskowe-2015 r.3438
47Projekt "Przedszkole równych szans"3429
48Programy3426
49Instrukcja obsługi3424
50Prawo3410
51Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20183398
52Elektroniczna Skrzynka Podawcza3372
53Kontrole wewnętrzne3332
54Rejestr działalności regulowanej3330
55Wybory do Izb Rolniczych3284
56Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską3201
57Decyzje środowiskowe-2013 r.3193
58Decyzje środowiskowe-2012 r.3121
59Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3111
60Archiwum3084
61Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20143076
62Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3070
63Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.3056
64Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3051
65Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3024
66 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs3022
67Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3002
68Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2976
69Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.2967
70Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.2961
71Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.2957
72Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2926
73Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2922
74Decyzje środowiskowe-2017 r. 2915
75Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2904
76Szkoły2869
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.2869
78Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.2775
79Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.2773
80Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2773
81Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus2741
82Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2734
83Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2705
84Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.2701
85Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.2684
86Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2682
87Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku2668
88Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2659
89Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2651
90Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2645
91Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2637
92Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2631
93Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2626
94Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2615
95Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2609
96Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2609
97Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.2606
98Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 2604
99Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2604
100Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 2598
101Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2587
102Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2584
103Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.2581
104Pożytek publiczny - 2015 rok. 2571
105Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).2569
106Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku2559
107Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2557
108I Regionalne Święto Ryby2550
109XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2549
110Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2541
111X Sesja Rady Gminy Pęczniew2537
112Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.2530
113Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.2527
114XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2517
115 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2516
116Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2515
117Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2512
118Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.2511
119Statut Urzędu Gminy2510
120XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2509
121III Sesja Rady Gminy Pęczniew2504
122Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.2503
123Justyna Pawicka- Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami2501
124XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2501
125XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew2500
126Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 2499
127Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.2499
128Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2494
129Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2492
130Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.2487
131IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2486
132VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2482
133Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2478
134Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232478
135Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2471
136XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2471
137VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2468
138Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2465
139V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2464
140Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2462
141Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.2460
142Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2010 rok. 2451
143Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2448
1442014 r.2446
145Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.2446
146Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2445
147Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.2440
1481. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2437
149Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2435
150Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 2435
151Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew2425
152 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2421
153Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 2418
154Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2417
155XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2412
156II Sesja Rady Gminy Pęczniew2407
157Janina Bednarek- Stanowisko ds. księgowości budżetowej2406
158Ewidencje i rejestry2404
159Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2013 roku.2402
160XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2402
161XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2397
162Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 2397
163Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.2396
164Ewelina Cieślikowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej2395
165Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.2393
166Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.2388
167XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2384
168XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2383
169Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.2382
170XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2371
171XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2371
172Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i obrony cywilnej2367
173Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 2366
174XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2363
175 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2362
176XX Sesja Rady Gminy Pęczniew2354
177XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew2353
178XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2351
179Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2348
180Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2346
181XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2341
182I Sesja Rady Gminy Pęczniew2340
183Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny2323
184XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2322
185XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2319
186XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2317
187Renata Nowak - Kierownik USC2317
188XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2316
189Stawki podatków na 2016 rok2309
190XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2307
1913. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie2306
192XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2300
193XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2296
194Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny2293
195Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2285
196Mariola Graczyk - Stanowisko ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych2284
197VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2277
198XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2269
199XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2268
200Rolnictwo i ochrona środowiska2267
201XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2263
202XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2258
203Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2252
204XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2251
205Marcin Janiak- Wójt Gminy2242
206Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2241
207XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2238
208XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2233
209Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.2233
210XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2230
211Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości2229
212IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2225
2131. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew2219
214Anna Chmiela - Sekretarz Gminy2218
215XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2217
2162015 r.2212
217Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 2212
218Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2209
219Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 rok.2202
220XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2197
221XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew2197
222XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2193
223Damian Jaruga - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i drogownictwa2190
224Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2190
225Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2012 roku. 2189
226Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok2188
227Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2179
228XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2173
229Rejestry2172
230Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.2170
231Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2165
232Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2164
233IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2163
234Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.2153
235Stawki podatków na 2015 rok2151
236Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 2150
237Paulina Śmigielska- Stanowisko ds. księgowości podatkowej2138
238Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko ds. gospodarczych sprzątaczka2133
239XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2127
240Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2121
241Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2121
242Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2120
243Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2116
244Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym2113
245Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2012 roku.2112
2466. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 2108
247V Sesja Rady Gminy Pęczniew2105
248Pożytek publiczny - 2016 rok.2101
249Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2092
250PRZYRODA2088
251III Sesja Rady Gminy Pęczniew2085
252 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku2083
253Pożytek publiczny - 2013 rok.2079
2543. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.2078
255Pożytek publiczny - 2014 rok.2073
256Hanna Karasińska - Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat2069
257 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.2067
258Stawki podatków na 2014 rok2066
259 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2066
2604. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb2060
261Karolina Felczak - Skarbnik Gminy2058
262Janusz Byczyński - Radca Prawny2055
263VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2053
2641. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.2053
265HISTORIA2052
266Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.2046
267Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew2042
268II Sesja Rady Gminy Pęczniew2040
269Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 2035
270Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy 2013 roku. 2034
2713. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.2021
272XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2021
2732012 r.2019
274Urszula Fułat - Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady 2018
275Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku.2016
276Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem2016
277Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 2015
2782013 r.2014
279 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew2011
2805. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).2006
2814. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).2005
2822. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.2005
283XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1999
2842. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.1998
285XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1992
286Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1983
287 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.1974
288XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1971
2897. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/11970
2901. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.1970
291XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1968
292Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.1968
293XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1958
2941. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)1954
295XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1947
296Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.1939
297Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.1936
298XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1929
299Stawki podatków na 2012 rok1929
3005. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.1924
301Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.1923
302Stawki podatków na 2017 rok 1910
303Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.1904
304Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.1904
3052. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.1901
306Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.1896
307XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew1895
308Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).1890
309XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1885
310Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku1877
311XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1870
312XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1869
313Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1860
314Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku.1846
315X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1845
316XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1842
317XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1825
318Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1814
319Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1805
320XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1800
321XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1750
322Pożytek publiczny - 2017 rok.1743
323Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.1719
324XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1705
325XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1694
326Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1675
327XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1661
328Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1633
3291. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1633
3302003r.1619
3312002r.1561
3322017 r.1540
333XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1508
334 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 1505
3352016 r.1498
336Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..1417
337Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”1357
338Pożytek publiczny - 2018 rok.1354
339XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1234
340XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1174
341Ochrona danych osobowych1111
342Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 986
343XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 937
344XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 918
345XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 889
346Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.860
3472018 r.850
348Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy843
349Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.812
350Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 794
351Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.790
352Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 785
353XL Sesja Rady Gminy Pęczniew755
354Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019697
355Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.670
356Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023642
357XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew638
358 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew638
359Kadencja 2018-2023563
360Komunikaty474
361Komunikaty473
362II Sesja Rady Gminy Pęczniew 458
363Pożytek publiczny - 2019 rok.457
364Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,454
365Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.446
366Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.441
367Kadencja 2014-2018436
368Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,426
369 I Sesja Rady Gminy Pęczniew422
370Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,416
371Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,399
372Komisja skarg, wniosków i petycji399
373Konsultacje społeczne396
374Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa380
375Komisja do spraw społecznych i budżetu379
376Komisja Rewizyjna378
377Komunikaty368
378Komunikaty367
379Komunikaty342
380III Sesja Rady Gminy Pęczniew 285
381Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."281
382 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 277
383V Sesja Rady Gminy Pęczniew 276
384Raport o stanie Gminy Pęczniew262
385Stawki podatków na 2019 rok 252
386Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 251
387XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew243
388Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.243
389Sprawozdania finansowe240
390Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023236
391L Sesja Rady Gminy Pęczniew228
392XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew224
393XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew214
394XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew212
395XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew212
396XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew210
397 Stawki podatków na 2018 rok 210
398XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew209
399 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew209
400XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew206
401Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku173
402Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku160
4032019 r.147
404Gmina Pęczniew145
405Urząd Gminy Pęczniew142
406VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 109
407VI Sesja Rady Gminy Pęczniew94
408Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nur86
409Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2019 roku56
410Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.31