Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Przetrag ograniczony
Zapytanie ofertowe
Inne
Zgromadzenia
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum ogólnokrajowe
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady strona główna 

Sesje Rady
 
Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca 2012 r. o godz. 9.00 /tj. czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie XXII  sesji Rady Gminy:
a/ stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie :
a/utworzenia  filii Szkoły Podstawowej  w Pęczniewie  wchodzącej w skład  Zespołu  Szkół  w Pęczniewie  oraz obwodu szkolnego dla  Zespołu Szkół w Pęczniewie,
b/zmiany uchwały  dotyczącej  polączenia  Szkoły Podstawowej w Pęczniewie i Gimnazjum  Nr 1 w Pęczniewie   w Zespół  Szkół w Pęczniewie,
c/ uchylenia  uchwały  w sprawie  zasad korzystania  ze stołówek szkolnych,  
d/ dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew  na 2012 r.,
e/ zmiany uchwały  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Pęczniew  na lata 2012 – 2015.
6.Interpelacje, wnioski i zapytania.
7.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy w Pęczniewie.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 13:32:55 Informację zaktualizowano 2012-07-18 12:10:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku