Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Pęczniew  www.peczniew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Sprzedaż mienia gminnego
Obwieszczenia
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe
Programy
Podatki i opłaty
Zagospod. przestrzenne
Ochrona środowiska
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew
Publicznie Dostępny Wykaz Danych
Programy
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe-2017 r.
Decyzje środowiskowe-2016 r.
Decyzje środowiskowe-2015 r.
Decyzje środowiskowe-2014 r.
Decyzje środowiskowe-2013 r.
Decyzje środowiskowe-2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony
Plany zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
Inne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Rejestry
Raport o stanie Gminy Pęczniew
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i Związki
Pożytek publiczny
Konsultacje społeczne
Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Oświadczenia majątkowe
Rejestr działalności regulowanej
Kontrole wewnętrzne
Prawo
Wybory Parlamentarne 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Prezydenta RP 2015
Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych
Projekty unijne
Regionalny Program Operacyjny WŁ
WFOŚiGW w Łodzi
Projekt "Przedszkole równych szans"
Serwis
Ochrona danych osobowych
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Archiwum
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Parlamentarne 2015 strona główna 

Wybory Parlamentarne 2015
 
 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 08:42:41, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 09:25:19, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Nr 1/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 07:58:15, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Nr 2/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 07:59:16, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 18 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 12:46:00, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 09:38:54, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 10:30:33, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 października 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 15:12:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 10:48:39, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Luboli.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 10:49:31, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Księżej Wólce.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 10:50:20, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 10:51:02, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 10:51:48, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 12:44:56 Informację zaktualizowano 2015-10-15 12:47:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 25.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 12:46:35, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
wersja do druku