peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny - 2015 rok.
 
 Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:12:36.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:13:46.
 
 Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:15:11.
 
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:15:54.

Zobacz:
   Pożytek publiczny - 2013 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.
   Pożytek publiczny - 2014 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.
   Pożytek publiczny - 2015 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r.
   Pożytek publiczny - 2016 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r.
   Pożytek publiczny - 2017 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r.
   Pożytek publiczny - 2018 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r.
   Pożytek publiczny - 2019 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:15:54
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl