peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny - 2013 rok.
 
 Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:45:27.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:47:28.
 
 Program współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:49:05 | Data modyfikacji: 2012-11-19 09:39:19.
 
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 roku.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:50:01 | Data modyfikacji: 2012-11-19 09:39:19.
 
 Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-19 09:21:07 | Data modyfikacji: 2012-11-19 09:39:19.

Zobacz:
   Pożytek publiczny - 2013 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.
   Pożytek publiczny - 2014 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.
   Pożytek publiczny - 2015 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r.
   Pożytek publiczny - 2016 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r.
   Pożytek publiczny - 2017 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r.
   Pożytek publiczny - 2018 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r.
   Pożytek publiczny - 2019 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r.
Data wprowadzenia: 2012-11-19 09:21:07
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl