peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Uchwały Rady > XL Sesja Rady Gminy Pęczniew strona główna 

XL Sesja Rady Gminy Pęczniew
 Uchwała Nr XL/252/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 13:58:36, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018-2029.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 13:59:38, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Pęczniew porozumienia z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotyczącego powierzania Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn. "Święto Plonów i Wody" w ramach zadania pn. "Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok".
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 14:02:45, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/246/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Pęczniew w 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 14:04:53, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XL/256/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pęczniew za rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 14:05:42, wprowadzający: Tomasz Augustyniak
 Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 14:07:25, wprowadzający: Tomasz Augustyniak

Zobacz:
   Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-2014
   Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-2018
   Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl