peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Decyzje środowiskowe-2016 r. strona główna 

Decyzje środowiskowe-2016 r.

Zobacz:
   1. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.
   2. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.
   3. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.
   4. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb
   5. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl