peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Decyzje środowiskowe-2023 r. strona główna 

Decyzje środowiskowe-2023 r.

Zobacz:
   Przebudowie drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowości Brzeg.
   Budowa Farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 249 w obrębie Borki Drużbińskie, części dz. nr 26 w obrębie Drużbin gmina Pęczniew.
   Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych.
   Modernizacja budynku inwentarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – obory do obsady 100,3 DJP na działce ewidencyjnej nr 105/1, Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl