peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Sesje Rady strona główna 

Sesje Rady
 
Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca 2012 r. o godz. 9.00 /tj. czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie XXII  sesji Rady Gminy:
a/ stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie :
a/utworzenia  filii Szkoły Podstawowej  w Pęczniewie  wchodzącej w skład  Zespołu  Szkół  w Pęczniewie  oraz obwodu szkolnego dla  Zespołu Szkół w Pęczniewie,
b/zmiany uchwały  dotyczącej  polączenia  Szkoły Podstawowej w Pęczniewie i Gimnazjum  Nr 1 w Pęczniewie   w Zespół  Szkół w Pęczniewie,
c/ uchylenia  uchwały  w sprawie  zasad korzystania  ze stołówek szkolnych,  
d/ dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew  na 2012 r.,
e/ zmiany uchwały  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Pęczniew  na lata 2012 – 2015.
6.Interpelacje, wnioski i zapytania.
7.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy w Pęczniewie.
 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:32:55 | Data modyfikacji: 2012-07-18 12:10:15.
Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:32:55
Data modyfikacji: 2012-07-18 12:10:15
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl