peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Decyzje środowiskoweDecyzje środowiskowe-2017 r. Decyzje środowiskowe-2020 r. strona główna 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:17:10.

Zobacz:
   1. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.
   Budowa Farmy Fotowoltanicznej o mocy do 1MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Pęczniew, dz. nr ewid. 924, 925, 926.
Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:17:10
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl