peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Wybory Samorządowe 2018 strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
 
 ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:15:39.
 
 UCHWAŁA NR XXXIX/247/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na okręgi wyborcze.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:16:40.
 
 UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:17:46.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:19:15.
 
 Informacja dotycząca urzędników wyborczych działających na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:07:54.
 
 Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pęczniew na stałe obwody głosowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:05:23.
 
 Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędów obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:55:34 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:01:00 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:08:14 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:09:57 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:11:53 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:14:36 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
 
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:15:17 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:14.
Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:15:17
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl