peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Pożytek publiczny strona główna 

Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r.
 
 Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:58:13.
 
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:58:44.
 
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:59:23.
 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:59:51.
 
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:00:36.
 
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:01:20.
 
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 13:54:53.

Zobacz:
   Pożytek publiczny - 2013 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.
   Pożytek publiczny - 2014 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.
   Pożytek publiczny - 2015 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r.
   Pożytek publiczny - 2016 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r.
   Pożytek publiczny - 2017 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r.
   Pożytek publiczny - 2018 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r.
   Pożytek publiczny - 2019 rok.
   Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r.
Data wprowadzenia: 2017-03-06 13:54:53
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl