peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:45:16.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:50:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:52:11 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:53:53 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowa drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:55:22 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:06:45 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:08:04 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:09:11 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:10:13 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:11:15 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:13:21 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:14:39 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:15:47 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:16:38 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:17:21 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu, na odcinku o dł. ok. 200 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:08:27 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Przebudowa sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu na odcinku o dł. ok. 200 m"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:21:12 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.12.2016 r. o wszczęciu z dniem 07.12.2016 r, postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 10:49:12 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: IR-II.7840.38.2016.MN.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:04:38 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "POD4430A".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:12:36 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:14:12 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące postępowania w sprawie oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 15:01:02 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-24 11:17:13 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wudaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:44:09 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 14.02.2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:15:22 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęcznieww sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:24:29 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:45:08 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 POD 4430 A".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:46:08 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:40:54 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN,budowa linii kablowej nN 0,4 kV".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:44:53 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pm."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:48:20 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:51:54 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejsowości Przywidz, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:33:12 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:36:31 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania w Lubolo, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:36:52 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:38:26 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu nwestycji celu publucznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 08:14:36 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, gm. Pęczniew.".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 08:16:34 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 09:52:39 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, liniikablowej SN 15 kW, linii napowietrznej SN, budowa linii jablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 11:44:09 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15kV, linii napowietrznej SN, budowa stacji kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz,gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 08:57:12 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:14:02 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Gminy Pęczniew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:31:21 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22.02.2018 r. dotyczące wydania decyzji znak GGP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polejagającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:06:02 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN 15kV Jeziorsko-Drużbin".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-01 15:19:31 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej SN, 15 kV "Jeziorsko-Drużbin".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 10:43:24 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa linii kablowej SN, 15kV Jeziorsko-Drużbin wraz ze stanowiskiem słupowym SN.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 15:19:44 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
Data wprowadzenia: 2020-02-24 15:19:44
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl