peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Decyzje środowiskowe-2015 r. strona główna 

5. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).
 
 Obwieszczenie nr IGŚRI.6220.5.2015.ŚWO z dnia 25.08.2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-08-25 12:28:27.
 
 Obwieszczenie nr IGŚRI.6220.2.2015.ŚWO.2 z dnia 02.09.2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:17:37.
 
 Obwieszczenie nr IGŚRI.6220.5.2015.ŚWO z dnia 24.09.2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-09-24 15:05:23.
 
 Obwieszczenie nr IGŚRI.6220.5.2015.ŚWO z dnia 16.10.2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-10-16 10:49:53.

Zobacz:
   1. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.
   2. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.
   3. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.
   4. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).
   5. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).
   6. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego
   7. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/1
Data wprowadzenia: 2015-10-16 10:49:53
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl