peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Decyzje środowiskowe-2013 r. strona główna 

Decyzje środowiskowe-2013 r.

Zobacz:
   1. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl