peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Regionalny Program Operacyjny WŁ strona główna 

Regionalny Program Operacyjny WŁ

Zobacz:
   Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym
   Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem
   Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl