peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe? strona główna 

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Pęczniew na stanowisku ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres ug_peczniew@wp.pl; />- telefonicznie na nr (43) 678 15 19 wew. 20;
- faxem na nr (43) 678 15 19 wew. 34;
- drogą pocztową.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-08 13:18:01.

Zobacz:
 Rolnictwo i ochrona środowiska . 
Data wprowadzenia: 2014-08-08 13:18:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl