peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Uchwały Rady > V Sesja Rady Gminy Pęczniew strona główna 

V Sesja Rady Gminy Pęczniew
 
 Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:10:49 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:35:04.
 
 Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:17:34 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:55.
 
 Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Pęczniew na lata 2011-2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:22:24 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:45.
 
 Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pęczniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:28:53 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:35.
 
 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/2008 z dnia 29 października 2008 r, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:34:26 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:35.
 
 Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:40:09 | Data modyfikacji: 2011-04-15 17:34:35.

Zobacz:
   Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-2014
   Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-2018
   Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023
Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:40:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl